Apel saborskim zastupnicima: glasujte protiv novog zakona o nezakonito izgrađenim zgradama!

Objavio: ZF admin12. srpnja 2012.

U cijelosti se protivimo usvajanju Konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama o čemu će Hrvatski sabor glasovati u petak 13. srpnja. Apeliramo na saborske zastupnike da glasuju protiv usvajanja ovog novog prijedloga Zakona jer on ide korak dalje u legalizaciji devastacije najvrednijih hrvatskih prostora u odnosu na važeći Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojem smo se usprotivili prije godinu dana.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama je prije godinu dana predložila Vlada RH na čelu s HDZ-om, a Hrvatski sabor ga je usvojio 15. srpnja 2011. godine. Tada smo bili protiv Zakona jer je bez precizne ocjene stanja u prostoru i tipizacije različitih oblika gradnje, uveo mogućnost legalizacije svih tih različitih oblika ilegalne gradnje pa i onih zgrada koje se nalaze izvan građevinskih područja određenih prostornim planovima. Malobrojni izuzeci od mogućnosti legalizacije su uključivali slučajeve kada se ilegalna zgrada nalazi u zaštićenom obalnom pojasu, zaštitnoj šumi ili poljoprivrednom osobito vrijednom obradivom zemljištu, a ovim izmjenama, koje je predložila Vlada RH na čelu s SDP-om, se i ti izuzeci UKIDAJU. Time bi se legalizirala trajna građevinska devastacija najvrednijih hrvatskih prirodnih resursa kao što su najkvalitetnije poljoprivredno zemljište, šume te obalni pojas uz Jadransko more što uključuje i sve otoke. Od ovakvih izmjena će štetu snositi svi hrvatski građani budući da se radi o zajedničkim resursima koji su ključni za razvoj ove zemlje, a najveću korist će imati krupni bespravni graditelji koji će ostvariti ekstraprofit.

Podsjećamo da je za vrijeme usvajanja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama klub SDP-a (u ime kluba je govorio zastupnik Denona) u saborskoj raspravi kritizirao Zakon jer nije učinjena detaljna ocjena stanja te da bi se trebalo dozvoliti samo legalizaciju zgrada koje su u skladu s prostornim planovima i koje su namijenjene za stalno stanovanje. Detaljna evidencija nezakonito izgrađenih zgrada nije još uvijek izrađena, a izmjene Zakona ne da smanjuju, već povećavaju broj nezakonito izgrađenih zgrada koje će se moći legalizirati. Tražimo od kluba zastupnika SDP-a i ostalih klubova da budu dosljedni svojim stavovima od prije godinu dana i da odbace ovaj novi Prijedlog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Problem bespravne gradnje predstavlja ozbiljan i kompleksan problem te ga se ne može riješiti preko noći Zakonom koji bi faktički izjednačio sve tipove bespravne gradnje. Neprihvatljivo je da se usvoji ovakav zakon koji potkopava vladavinu prava u Republici Hrvatskoj bez jasne ocjene stanja koja bi precizno evidentirala za početak koliko bespravno izgrađenih objekata u Hrvatskoj uopće ima, umjesto oslanjanja na paušalne procjene koje variraju od 150.000 do 300.000 nelegalno izgrađenih objekata. Isto tako, neophodno je tipizirati sve oblike bespravne gradnje te zatim precizno kvantificirati koliko primjerice ima bespravno izgrađenih projekata koji su namjenom, veličinom i smještajem u skladu s prostornim planom, koliko ima previsokih objekata, koliko ima preširokih objekata, a koliko je objekata izgrađeno izvan građevinskog područja i to gdje izvan građevinskih područja budući da to nisu ravnopravni oblici bespravne gradnje i ne može se s njima postupati na isti način. Tek nakon detaljne ocjene stanja treba krenuti u široku javnu raspravu o tome kako riješiti pojedine tipove bespravne gradnje pa tek zatim krenuti u zakonska rješenja koja bi precizno definirala stupnjevana postupanja za stupnjevane oblike bespravne gradnje. Umjesto toga Vlada ide obrnuto - prvo predlaže usvajanje zakona koji omogućuje legalizaciju svih nezakonito izgrađenih zgrada, a nakon stupanja na snagu će se evidentirati koliko i kakvih bespravno izgrađenih objekata uopće ima.

---

Ovo je priopćenje objavljeno uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja odgovorna je Zelena akcija / FoE croatia te ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske