Donosimo prezentacije sa seminara o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa

Objavio: ZF admin2. travnja 2012.

29. i 30 ožujka 2012. u Zelenoj akciji je održan seminar o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa. Seminar je održan kao dio projekta "Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa - SURE NaRe" financiranog od Europske unije. Prisustvovali su mu predstvanici udruga za zaštitu okoliša i pojedinci iz čitave Hrvatske. Donosimo prezentacije sa seminara.

1. dan – četvrtak, 29.3.2012.

2. dan – petak,30.3.2012.

Fotografije sa seminara možete pronaći ovdje.

Uskoro donosimo i video snimke sa seminara.

---

Seminar je održan u okviru projekta "Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa - SURE NaRe" koji financira Europska unija. Za sadržaj izlaganja na okruglom stolu odgovorni su isključivo izlagači, odnosno Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia i ne predstavlja nužno stavove Europske unije.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske