Donosimo prezentacije sa seminara o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Objavio: ZF admin20. ožujka 2012.

Zelena Istra je od 6. do 8. listopada 2011. godine organizirala u Opatiji seminar o strateskoj procjeni utjecaja na okolis. Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je naziv koji se koristi za opisivanje sustavnog postupka za procjenu potencijalnih utjecaja na okoliš planova i programa.  Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njeno uvodjenje je potreba za ranijim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugorocnim i kumulativnim ucincima na razini plana/programa, odnosno postizanje odrzivog razvoja. Radi se o analizi mogucih utjecaja na okolis i trazenju najboljih alternativa uz poboljsanje transparentnosti i suradnju s javnoscu tijekom izrade plana/programa.

Ukoliko vas zanimaju prezentacije sa seminara (vecinom na engleskom jeziku), mozete ih potraziti ovdje:
http://www.zelena-istra.hr/?q=node/1047

Ukoliko vas zanima vise o samoj strateskoj procjeni utjecaja, pogledajte publikaciju Strateska procjena utjecaja na okolis koju smo objavili ovdje:
http://mojapuo.zelena-istra.hr/pub/MojaPUO/Publikacije/BROSURA_FINAL.pdf

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram