Donosimo prezentacije sa seminara o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Objavio: ZF admin20. ožujka 2012.

Zelena Istra je od 6. do 8. listopada 2011. godine organizirala u Opatiji seminar o strateskoj procjeni utjecaja na okolis. Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je naziv koji se koristi za opisivanje sustavnog postupka za procjenu potencijalnih utjecaja na okoliš planova i programa.  Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njeno uvodjenje je potreba za ranijim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugorocnim i kumulativnim ucincima na razini plana/programa, odnosno postizanje odrzivog razvoja. Radi se o analizi mogucih utjecaja na okolis i trazenju najboljih alternativa uz poboljsanje transparentnosti i suradnju s javnoscu tijekom izrade plana/programa.

Ukoliko vas zanimaju prezentacije sa seminara (vecinom na engleskom jeziku), mozete ih potraziti ovdje:
http://www.zelena-istra.hr/?q=node/1047

Ukoliko vas zanima vise o samoj strateskoj procjeni utjecaja, pogledajte publikaciju Strateska procjena utjecaja na okolis koju smo objavili ovdje:
http://mojapuo.zelena-istra.hr/pub/MojaPUO/Publikacije/BROSURA_FINAL.pdf

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske