Ključni aspekti hrvatskog sustava gospodarenja otpadom - što je potrebno mijenjati?

Objavio: ZF urednik6. prosinca 2021.

U svijetlu Revizije Plana gospodarenja otpadom RH Zeleni forum supotpisao je mišljenje o ključnim aspektima u postavljanju i kreiranju hrvatskog sustava gospodarenja otpadom, a koje je članica Zelenog foruma, Udruga Sunce dostavila Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Pučkom pravobraniteljstvu i saborskom Odboru za zaštitu okoliša i prirode, Navedeno mišljenje naslanja na iskustvo s terena, kao i na povratne informacije prikupljene u komunikaciji Udruge Sunce s komunalnim poduzećima u Hrvatskoj, posebice kroz projekte Plastic smart cities i For Plastic-Free Croatian Islands

Članice Zelenog foruma aktivne u problematici gospodarenja otpadom, Zelena akcija i Udruga Sunce sudjelovale su u javnom savjetovanju za Plan gospodarenja otpadom RH, a koje je bilo otvoreno svega sedam dana, zaključno s 4.12.2021. Naše komentare kao i sve ostale možete pronaći na linku.

Civilno društvo u Republici Hrvatskoj već dugi niz godina aktivno se bavi problemom gospodarenja otpadom koji je višedimenzionalan i zahtjeva promišljen pristup, a kako bi se postiglo rješenje, odnosno uspješna integracije principa kružne ekonomije i održivog razvoja.

Stoga smatramo kako je nužno preraspodijeliti odgovornosti među ključnim akterima, snažnije uvoditi mjere za smanjivanje otpada, replicirati primjere dobre prakse i uspostaviti komunikacijske kanale, razviti financijska  i zakonska uporišta za uređivanje nacionalnog sustava zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada, osigurati  transparentnost korištenja sredstva. Odnosno, postaviti nacionalni sustav koji bi osigurao ostvarivanje ciljeva na svim razinama od lokalne do županijske, a posebno u manje uspješnim područjima.

Smatramo kako postoji prostor za zajedničku suradnju sa ciljem rješavanja gorućih problema po pitanju postavljanja adekvatnog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Cjelovit dopis s argumentima, obrazloženjima i našim viđenjem problema i ključnih aspekata povezanih s gospodarenjem otpadom u RH  možete pronaći na linku.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske