Komentari Zelene akcije na "Paket građevinskih zakona": pogodovanje građevinskom lobiju i predizborni populizam!

Objavio: ZF admin26. lipnja 2011.

prilogu se nalaze načelni komentari Zelene akcije na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Prijedloga zakona o postupanju s nezakonitim zgradama.

Komentare su jučer prezentirali predstavnici Zelene akcije na sjednici matičnog Odbora za prostorno uređenje Hrvatskog sabora te su jučer poslani i klubovima zastupnika. Brojne izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji su nam problematične iz perspektive pogodovanja građevinskim špekulantima, a Zakon o postupanju s nezakonitim zgradama nam je neprihvatljiv u cjelini zbog niza razloga i očitog predizbornog populizma.

Budući da je riječ zapravo o novom Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (više od 120 članaka se mijenja) i novom Zakonu o postupanju s nezakonitim zgradama, još uvijek radimo na analizi ovih zakona u suradnji sa stručnjacima. Zelena akcija će javnosti prije drugog čitanja u Hrvatskom saboru prezentirati detaljne komentare na predloženi "paket građevinskih zakona". Isto tako najavljujemo da ćemo se ovim zakonskim rješenjima usprotiviti zajedno sa brojnim udrugama civilnog društva iz cijele Hrvatske jer će ovakvi zakoni imati nesagledive i nepopravljive štetne posljedice za hrvatski prostor kao jedan od naših najvrednijih prirodnih resursa.

Kompletan tekst komentara preuzmite ovdje.

Ovo priopćenje je nastalo u okviru provedbe projekta "Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa - SURE NaRe" koji financira Europska unija. Za sadržaj priopćenja odgovorna je Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia i ni u kom slučaju se ne može smatrati stavom Europske unije.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske