Korisni linkovi

Organizacije
Udruge
Popis udruga članica mreže Zeleni forum pogledajte na stranici Kontakata


Ministarstva
Područje djelatnosti
- Postizanje standarda zaštite okoliša ili poticanju racionalnog korištenja prirodnih resursa
- Sagledavanje zakonskih okvira koji definiraju državne potpore na način sukladan onome u EU
- Suradnja sa stručnjacima za EU, suradnja sa svim državnim tijelima – putem stručnih seminara, edukacija ... sve u skladu s postojećim zakonskim propisima i praksom u EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridržavanju obveza na postupnu primjenu i prilagodbu sustava državnih potpora koji vrijede u RH s onim u EU
O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske