Kriteriji za članstvo u mreži

Osnovni kriteriji za punopravno članstvo 
1. samo registrirane udruge 
- rješenje o registraciji udruge građana 
2. djelatnost mora biti zaštita okoliša 
- statut
3. bave se javnim zagovaranjem = javnim djelovanjem = aktivizmom = djelovanjem u zajednici 
4. prihvaćanje Kodeksa ponašanja

Ostali važni preduvjeti za članstvo 
- Nevladine 
- Nestranačke 
 u upravljačim tijelima udruge članice ne može biti stranački dužnosnik
- Interna demokracija 

Članice s promatračkim statusom 
- zadovoljavaju sve kriterije za članstvo ali prije pristupanja mreži žele status promatrača ili 
- udruge koje su poslale zahtjev za članstvom ali još nije održana Skupština na kojoj je moguće prihvatiti/odbiti njihov zahtjev 

Formulari za članstvo 
Svaka organizacija (punopravna članica) mora dostaviti: 
1. kopiju važećeg Statuta (po mogućnosti i u digitalnoj formi) 
2. kopiju prvog Rješenja o registraciji ili kopiju posljednjeg važećeg Rješenja o registraciji (ukoliko je bilo promjena od prvog rješenja) 
3. popunjenu Prijavnicu prijavnica.rtf 
4. Punomoć za zastupanje, ukoliko u Skupštini organizaciju zastupa osoba koja statutom svoje udruge nije ovlaštena za zastupanje punomoc.rtf
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske