Kriteriji za članstvo u mreži

Osnovni kriteriji za punopravno članstvo 
1. samo registrirane udruge 
- rješenje o registraciji udruge građana 
2. djelatnost mora biti zaštita okoliša 
- statut
3. bave se javnim zagovaranjem = javnim djelovanjem = aktivizmom = djelovanjem u zajednici 
4. prihvaćanje Kodeksa ponašanja

Ostali važni preduvjeti za članstvo 
- Nevladine 
- Nestranačke 
 u upravljačim tijelima udruge članice ne može biti stranački dužnosnik
- Interna demokracija 

Članice s promatračkim statusom 
- zadovoljavaju sve kriterije za članstvo ali prije pristupanja mreži žele status promatrača ili 
- udruge koje su poslale zahtjev za članstvom ali još nije održana Skupština na kojoj je moguće prihvatiti/odbiti njihov zahtjev 

Formulari za članstvo 
Svaka organizacija (punopravna članica) mora dostaviti: 
1. kopiju važećeg Statuta (po mogućnosti i u digitalnoj formi) 
2. kopiju prvog Rješenja o registraciji ili kopiju posljednjeg važećeg Rješenja o registraciji (ukoliko je bilo promjena od prvog rješenja) 
3. popunjenu Prijavnicu prijavnica.rtf 
4. Punomoć za zastupanje, ukoliko u Skupštini organizaciju zastupa osoba koja statutom svoje udruge nije ovlaštena za zastupanje punomoc.rtf
O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram