Održane nacionalne konzultacije za "Environment Forum"

Objavio: ZF admin30. travnja 2011.

U Zelenoj akciji su 27. travnja 2011. održane nacionalne konzultacije za Environment Forum na kojima je sudjelovalo 25 predstavnika nevladinih udruga za zaštitu okoliša i drugih relevantnih institucija. Environment Forum je projekt Europske komisije kojim se nevladine udruge za zaštitu okoliša iz Jugoistočne Europe (Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Turska) uključuju u dijalog sa Europskom komisijom.

Udruge Europskoj komisiji iznose svoje viđenje okolišnih problema u zemljama Jugoistočne Europe te svoje viđenje procesa prilagodbe zemalja regije okolišnim standardima Europske unije. Europska komisija organizira i regionalni dijalog između vlada i udruga za zaštitu okoliša. Zelena akcija je zajedno sa Udrugom "Franjo Koščec" član Environment Foruma u Hrvatskoj te smo ove nacionalne konzultacije organizirali kako bi prenijeli stavove hrvatskih udruga za zaštitu okoliša na regionalni sastanak sa okolišnim udrugama iz drugih zemalja te sastanak sa regionalnim vladama i Europskom komisijom. Više o Environment Forumu možete naći na www.envforum.eu

Na konzultacijama smo usvojili stavove hrvatskih udruga za zaštitu okoliša u sektoru energije i transporta koji će biti  prezentirani udrugama za zaštiti okoliša iz Jugoistočne Europe na zajedničkom regionalnom sastanku u Crnoj Gori. Nakon nacionalnih konzultacija će se na regionalnoj razini izraditi zajednički stav udruga za zaštitu okoliša iz Jugoistočne Europe o energetici i transportu koji će se zatim komunicirati prema nacionalnim vladama regije i prema institucijama Europske unije.

Nacionalne konzultacije su organizirane u sklopu projekta projekta "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NARE koji ima za glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima posebice u kontekstu EU pridruženja.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske