Poziv na seminar o javnim politikama

Objavio: ZF admin1. rujna 2011.

Pozivamo Vas na seminar o javnim politikama koji će se održati od 21. do 23. rujna 2011. u dvorani Zelene akcije (Frankopanska 1, Zagreb). Seminar organizira Zelena akcija u suradnji sa Fakultetom političkih znanosti, a u skopu projekta "SURE NARE - Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa" koji financira Europska komisija kroz program IPA 2009.

Cilj seminara je ojačati kapacitete nevladinih udruga koje se bave prirodnim resursima da kao ravnopravan akter sudjeluju u kreiranju i provođenju javnih politika vezanih uz prirodne resurse u Hrvatskoj. Sudionici seminara će se u tri dana upoznati s teorijskim  osnovama javnih politika te će kroz praktične vježbe naučiti i kako izraditi policy analizu. Sudionici će tako na seminaru započeti izradu policy analize hrvatske javne politike poljoprivrednog zemljišta, a uz mentorstvo će zainteresirani moći završiti analizu i nakon seminara. Treneri na seminaru će biti prof. Zdravko Petak, Marina Škrabalo, Anka Kekez Koštro i Mirna Vlašić Feketija.

Na seminar se kao sudionici mogu prijaviti članovi udruga za zaštitu okoliša iz Zelenog foruma, članovi udruga za zaštitu okoliša izvan Zelenog foruma, članovi udruga koje se bave održivim razvojem te članovi ostalih nevladinih udruga koje se na neki način bave prirodnim resursima.

Organizator pokriva troškove putovanja, smještaja i prehrane za vrijeme trajanja seminara. Seminar počinje 21.9. u 15:00 h, a završava 23.9. u 18 h.

Molimo vas da do  6.9. (utorak) pošaljete na dolje navedene kontakte aplikaciju koja  se nalazi u privitku.

S poštovanjem,
Daniela Jovanova Ivankovic, voditeljica projekta
daniela@zelena-akcija.hr
mob. +385 99 4813096

Ove web stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Zelenog Foruma i ne predstavlja nužno stajalište Europske unije.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram