Poziv na seminar o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa

Objavio: ZF admin9. ožujka 2012.

Pozivamo Vas na Seminar o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa koji će se održati od 29. do 30. ožujka 2012. u dvorani Zelene akcije (Frankopanska 1, Zagreb). Seminar organizira Zelena akcija u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu i Zelenom Istrom, a u skopu projekta "SURE NARE - Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa" koji financira Europska komisija iz programa IPA 2009. civilno društvo.

Cilj seminara je ojačati kapacitete nevladinih udruga koje se bave prirodnim resursima kako bi mogle same ili uz pravnu pomoć koristiti osnovne pravne istrumente za zaštitu prirodnih resursa i okoliša. Sudionici seminara će se u dva dana upoznati s osnovnim pravnim instrumentima za zaštitu okoliša, od zahtjeva za informacijom od tijela javne vlasti do ekološke tužbe; žalbe na rješenje o prihvatljivosti studije utjecaja na okolis i slicno. Ove pravne instrumente će treneri prikazati kroz teoriju i praksu u radu Zelene akcije i drugih udruga za zaštitu okoliša. Sudionici će se na seminaru upoznati i sa pravnim timom koji će im u sklopu ovog projekta ubuduće pružati besplatnu pravnu pomoć u okolišnim slučajevima. Treneri na seminaru će biti Željka Leljak Gracin, Enes Čerimagic i Frane Staničić.

Na seminar se kao sudionici mogu prijaviti članovi udruga za zaštitu okoliša iz Zelenog foruma, članovi udruga za zaštitu okoliša izvan Zelenog foruma, članovi udruga koje se bave održivim razvojem te članovi ostalih nevladinih udruga koje se na neki način bave prirodnim resursima.

Organizator pokriva troškove putovanja, smještaja i prehrane za vrijeme trajanja seminara. Seminar počinje 29.3. u 10:00 h, a završava 30.3. u 17 h. Za osobe izvan Zagreba možemo pokriti i smještaj noć prije početka seminara i noć nakon završetka seminara.

Molimo vas da do 16.03. (petak) pošaljete na dolje navedene kontakte aplikaciju koja  se nalazi u privitku.

Financijsku potporu održavanju ovog seminara dala je i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

----------------

Ovo priopćenje nastalo je uz financijskju potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja odgovorna je Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia i ne predstavlja nužno stajalište Europske unije.

Financijsku potporu održavanju ovog seminara dala je i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske