Predavanje Zelene Istre u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu

Objavio: ZF admin3. ožujka 2013.

U organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i časopisa "Kemija u industriji", predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić održala je 29. veljače 2012. godine u Zagrebu predavanje pod naslovom "Procjena utjecaja na okoliš: perspektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse". Pred 60-ak sudionika, stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i izrađivača studija utjecaja na okoliš, Radojčić je govorila o formalnom zadovoljavanju propisa koji nalažu uključivanje javnosti u odlučivanje o okolišnim pitanjima umjesto smislenog participativnog procesa.

Navela je neke od glavnih nedostataka propisanog postupka procjene utjecaja na okoliš iz perspektive pogođene javnosti: nedostupnost informacija, financijsku vezu između investitora i izrađivača studije, način odabira i postupak ocjenjivanja članova povjerenstva za procjenu studija, prekratke rokove za sudjelovanje, sporo usklađivanje s trendovima i dobrom svjetskom praksom u procjeni utjecaja, nedorečenost propisa, nespremnost tijela nadležnih za provedbu postupka na suradnju. Na primjerima u nas nepoznate, a u svijetu uhodane dobre prakse u postupcima PUO ilustrirala je moguće pravce unapređenja domaće prakse. Govorila je i o instrumentaliziranju znanja u studijama utjecaja na okoliš, gdje se umjesto objektivne procjene često događa pravdanje projekata. Poseban naglasak stavila je na primjer dobre prakse aktivnog doprinosa članova znanstvene i akademske zajednice objektivnoj procjeni utjecaja na okoliš.
S obzirom na predstavnike izrađivača studija utjecaja na okoliš u publici, diskusija je nakon predavanja bila bilo živa, ali i korisna zbog identifikacije osnovnih problema i smjernica za izmjene propisa koji reguliraju područje procjene utjecaja na okoliš radi postizanje njene veće učinkovitosti.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske