Predavanje Zelene Istre u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu

Objavio: ZF admin3. ožujka 2013.

U organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i časopisa "Kemija u industriji", predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić održala je 29. veljače 2012. godine u Zagrebu predavanje pod naslovom "Procjena utjecaja na okoliš: perspektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse". Pred 60-ak sudionika, stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i izrađivača studija utjecaja na okoliš, Radojčić je govorila o formalnom zadovoljavanju propisa koji nalažu uključivanje javnosti u odlučivanje o okolišnim pitanjima umjesto smislenog participativnog procesa.

Navela je neke od glavnih nedostataka propisanog postupka procjene utjecaja na okoliš iz perspektive pogođene javnosti: nedostupnost informacija, financijsku vezu između investitora i izrađivača studije, način odabira i postupak ocjenjivanja članova povjerenstva za procjenu studija, prekratke rokove za sudjelovanje, sporo usklađivanje s trendovima i dobrom svjetskom praksom u procjeni utjecaja, nedorečenost propisa, nespremnost tijela nadležnih za provedbu postupka na suradnju. Na primjerima u nas nepoznate, a u svijetu uhodane dobre prakse u postupcima PUO ilustrirala je moguće pravce unapređenja domaće prakse. Govorila je i o instrumentaliziranju znanja u studijama utjecaja na okoliš, gdje se umjesto objektivne procjene često događa pravdanje projekata. Poseban naglasak stavila je na primjer dobre prakse aktivnog doprinosa članova znanstvene i akademske zajednice objektivnoj procjeni utjecaja na okoliš.
S obzirom na predstavnike izrađivača studija utjecaja na okoliš u publici, diskusija je nakon predavanja bila bilo živa, ali i korisna zbog identifikacije osnovnih problema i smjernica za izmjene propisa koji reguliraju područje procjene utjecaja na okoliš radi postizanje njene veće učinkovitosti.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram