Priručnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš - pomoć za one koji žele razumjeti i uključiti se u postupak

Objavio: ZF admin22. ožujka 2013.

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je naziv koji se koristi za opisivanje postupka za procjenu potencijalnih utjecaja politika, planova i programa na okoliš. Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njezino uvođenje je potreba za ranim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugoročnim i kumulativnim učincima na razini politike/plana/programa, odnosno postizanje održivog razvoja.

Radi se o analizi mogućih utjecaja na okoliš i traženju najboljih alternativa uz poboljšanje transparentnosti postupka i suradnju s javnošću tijekom izrade politike/plana/programa.

Premda je Uredba o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš stupila na snagu 2008. godine, još uvijek ne postoji dublje razumijevanje svrhe i koristi primjene tog postupka. S obzirom da propis nije sam po sebi dovoljno razumljiv široj javnosti, potrebna su objašnjenja i upute za razumijevanje postupka i uključivanje u specifičnim slučajevima strateške procjene utjecaja na okoliš. Zelena Istra i Zelena akcija tiskale su Priručnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš u svrhu pomoći u izgradnji kapaciteta za sudjelovanje u tim procedurama. Obrazloženja zakonodavnih rješenja i priručnici za primjenu strateške procjene već su odavno dostupni u mnogim varijantama u zemljama Europske unije, dok se u nas nije odmaklo daleko. Taj nedostatak, barem kad je sudjelovanje javnosti u pitanju, pokušali smo ispraviti ovim priručnikom.

Ključni trenutak SPUO je omogućavanje javnosti da se izjasni o bitnim aspektima plana ili programa koji će utjecati na njihov život. Da bi se pozitivni učinci SPUO zaista dogodili, važna je sposobnost javnosti i njihovih organiziranih predstavnika da utječu na proces izrade SPUO. Sudjelovanje javnosti može dovesti do inovativnih ideja i povećanja kredibiliteta samog procesa i njegovih rezultata.

Priručnik je tiskan u sklopu projekta «Održiva uporaba obnovljivih prirodnih resursa», čiji je glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima, posebice u kontekstu pridruženja Europskoj uniji. Projekt vodi Zelena akcija, a Zelena Istra, kao glavni projektni partner, izradila je Priručnik. Projekt je financijski podržala Europska komisija.

Priručnik možete preuzeti ovdje.

------

Ovo je priopćenje objavljeno uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja odgovorna je Zelena akcija / FoE croatia te ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske