Seminar Uvod u pravo okoliša i godišnju Skupština Zelenog foruma 16-18. ožujka 2007.

Objavio: ZF admin1. ožujka 2011.

Predstavnici/e udruga zainteresirani/e za sudjelovanje u seminaru i skupštini mole se da ispune prijavnicu i istu pošalju najkasnije do 26. veljače 2007.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske