U Zagrebu je 24. i 25. siječnja 2023. održano strateško planiranje organizacija uključenih u mrežu okolišnih organizacija Zeleni forum. Tijekom dva dana rada isplanirali smo modele i aktivnosti za unaprjeđenje suradnje s institucijama i lokalnim inicijativama vezano za teme zaštite okoliša i prirode, plan za zagovaranje financiranja OCD-a na nacionalnoj razini te dogovorili pristup za bolje pozicioniranje tih tema u nacionalnim politikama.

U području zaštite okoliša i prirode, energetike i klime organizacije civilnog društva provode mnoge projekte i ispunjavaju ciljeve na koje se RH obvezala putem nacionalnog zakonodavstva, kao članica Europske unije, ali i putem brojnih međunarodnih sporazuma. Brojna tijela koriste rezultate rada tih istih organizacija prilikom izvještavanja prema Europskoj uniji i drugim međunarodnim tijelima, no, za razliku od većine drugih sektora, sustav ne osigurava siguran i stabilan način financiranja za organizacije civilnog društva na tom polju.

Kroz civilni sektor osiguravaju se brojne usluge, omogućava zdraviji i čišći okoliš te očuvana priroda, ali i utječe na zakonodavstvo koje to treba omogućiti. Dodatno, aktivni građani koji se okupljaju u inicijativama i organizacijama prate ne samo zagađivače i štetne projekte nego i provode konkretne akcije u zajednici. Zbog toga je nužno osigurati poticajno okruženje za civilni sektor na tom polju jer u ravnoteži sa druga dva sektora - javnim i privatnim - čini zdravo društvo.

Planiranje je održano u sklopu projekta financiranog od strane Civitates-a – filantropske inicijative za demokraciju i solidarnost u Europi.

Kao članica Radne skupine za područje Zaštita okoliša i održivi razvoj, a ispred Zelenog foruma, mreže okolišnih udruga RH te matične udruge Sunce, od 3. do 5. listopada 2022. u Zadru izvršna direktorica, Gabrijela Medunić-Orlić sudjelovala je na sastanku radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030..

Posljednji strateški dokument usmjeren ka razvoju organizacija civilnog društva (OCD-a) odnosio na razdoblje od 2012. do 2016. godine. Iako je Ured za udruge započeo inkluzivni i participativni proces donošenja Strategije za razdoblje 2017.do 2021. ista nikada nije donesena te je propuštena prilika za kontinuiran i dosljedan proces strateškog planiranja.

Bez strateškog okvira tijekom posljednjih godina propuštene su i prilike za jačanje institucionalnog, normativnog i financijskog okvira za potporu civilnom društvu. Vjerujemo da se isto dijelom i odrazilo na korištenje EU sredstava, učinkovitost programiranja, provedbe i praćenja provedbe projekata OCD-a. Nesigurno okruženje smanjilo je u konačnici učinkovitost OCD-a u postizanju ciljeva zbog kojih su osnovani negativno se održavajući na razvoj demokracije u RH.

Naime, civilno društvo važan je čimbenik društveno-ekonomskog razvoja i demokratizacije društva, te dionik u oblikovanju i provedbi politika Republike Hrvatske i Europske unije. Njegovo slabljenje slabi i samu državu.

Na sastanku u Zadru donesena je nova vizija razvoja OCD-a te su predstavnici tijela državne uprave i OCD-a kroz vođen proces i u suradnji osmislili strateške ciljeve i mjere, a sukladno  metodologiji Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. 

Dovršetak ovog procesa, planiran je za sredinu 2023. godine. U procesu nastavljamo aktivno sudjelovati te očekujemo da će se ovaj put voditi računa o utrošenim financijskim i ljudskim resursima te će Nacionalni plan biti na vrijeme dovršen i usvojen, a kako bi Hrvatska nastavila provoditi pozitivnu praksu podrške razvoju civilnoga društva.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske