Mailing liste

Komunikacija Zelenog foruma se odvija na tri mailing liste. Za učlanjenje na jednu ili više lista potrebno je poslati mail na admin@zeleni-forum.org uz naznaku čije mailing liste želite biti član.

zeleni-forum

Ako niste član Zelenog foruma no zainteresirani ste za njegov rad i za teme kojima se bavi, pozivamo Vas na priključenje otvorenoj mailing listi. Namjena joj je jačanje suradnje, razmjena informacija o zaštiti okoliša, prirode i društvenoj pravdi.

zeleni-forum-clanice

Mailing lista zatvorenog tipa koja služi za komunikaciju svih članica Zelenog foruma. Komunikacija članica mreže uključuje komunikacija s Koordinacijom, rasprave o radu mreže i druge teme.

zeleni-forum-koordinacija

Mailing lista zatvorenog tipa koja služi za komunikaciju članica Koordinacije Zelenog foruma. Komunikacija članica Koordinacije uključuje vođenje aktivnosti mreže u razdoblju između godišnjih sastanaka. 

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske