Projekti

Nacionalna platforma udruga za praćenje europskih integracija na području očuvanja prirode i
zaštite okoliša - projekt "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" (SURE NARE).

-

Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike HrvatskeGood Governance
and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy (english)

-

Strength Green Forum for Green Croatia

-

Jačanje kapaciteta mreže Zeleni Forum (EU CARDS 2002)

-

Razmjena informacija o zaštiti okoliša jugoistočne Europe – projekt South East Europe Environmental
News Online

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske