Projekti

• Nacionalna platforma udruga za praćenje europskih integracija na području očuvanja prirode i zaštite okoliša - projekt "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" (SURE NARE) – link vodi na podstranicu SURE NAME (vidjeti dolje)

• Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike HrvatskeGood Governance and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy (english) – provjeriti da li postoji stranica ili ne; ako ne postoji, samo maknuti link i ostaviti naziv projekta

• Strength Green Forum for Green Croatia

• Jačanje kapaciteta mreže Zeleni Forum (EU CARDS 2002)

• Razmjena informacija o zaštiti okoliša jugoistočne Europe – projekt South East Europe Environmental News Online – provjeriti da li postoji stranica ili ne; ako ne postoji, samo maknuti link i ostaviti naziv projekta
O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram