Projekti

Članice Zelenog foruma su provele niz projekata koji su imali za cilj uspostavu i jačanje mreže udruga za zaštitu okoliša - Zelenog foruma. Ovdje navodimo povijesni pregled dijela tih projekata.

Održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima / Sustainable Use of Renewable Natural Resources (SURE NaRe) (IPA 2008)

Projekt SURE NaRe (2011.-2013.) imao je za cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima posebice u kontekstu EU pridruženja. Fokus projekta je bio na obnovljivim prirodnim resursima i to posebice šumama, vodama, tlu, zraku i biološkoj raznolikosti.

Projekt su provele Zelena Istra, Zelena akcija, Udruženje za okolišno upravljanje i pravo (EMLA) i paneuropska mreža Pravda i okoliš (Justice and Environment). Projekt se provodio i u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu, Državnim zavodom za zaštitu prirode, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Zborom novinara za okoliš te Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu. Projekt je financirao Nacionalni program za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008.

Glavni rezultati projekta bili su: povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u praćenju politika koje imaju utjecaja na obnovljive prirodne resurse, ojačani Zeleni forum za zagovaračke inicijative povezane sa održivim gospodarenjem obnovljivih prirodnih resursa u kontekstu EU aproksimacije, podignuta javna svijest o potrebi za održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima te osigurana podrška organizacijama civilnog društva u korištenju procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš i ostalih pravnih instrumenata za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Nacionalna platforma udruga za praćenje europskih integracija na području očuvanja prirode i zaštite okoliša (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2006.)

Projekt Nacionalna platforma udruga za praćenje europskih integracija na području očuvanja prirode i zaštite okoliša su zajednički provele udruge Franjo Koščec (Varaždin), ZEO Nobilis (Čakovec) i Sunce (Split). Projekt je trajao od siječnja do listopada 2006. godine, a financirala ga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Cilj projekta je bio uspostaviti bolju informiranost i koordinaciju nevladinih udruga koje se bave zaštitom okoliša okupljenih u Zelenom forumu. Osim toga projektom se željelo postići efikasnije praćenje i sudjelovanje navedenih udruga u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji na području zaštite okoliša i očuvanja prirode i zagovaranje na nacionalnom nivou. Osim bolje komunikacije između udruga i strateškog pristupa problematici EU integracija projektom se potaknula i komunikacija između vladinog i civilnog sektora kao i relevantnih institucija RH i EU.

Jači Zeleni forum za zelenu Hrvatsku / Strength Green Forum for Green Croatia (AED 2005./2006.)

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“ provela je projekt Jači Zeleni forum za zelenu Hrvatsku (Strength Green Forum for Green Croatia) kojeg je financirao AED (Academy for Educational Development) putem Programa financijskih potpora za jačanje kapaciteta mreža udruga u sklopu njihovog CroNGO Programa, a kojeg financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
Cilj programa bio je ojačati formalno ili neformalno umrežavanje udruga u Hrvatskoj. Projekt je trajao 8 mjeseci (2005./2006.) a obuhvaćao je aktivnosti: sastanak koordinacije ZF i facilitiranu radionicu Strateškog planiranja i organizacijskog razvoja, pripremu i organizaciju radionica za sve članove-predstavnike ZF, pripremu i organizaciju Godišnje skupštine ZF, godišnju skupštinu ZF i drugi sastanak koordinacije ZF.

U sklopu projekta je Zeleni forum usvojio Kodeks ponašanja i Strategiju nevladinih udruga za aktivno sudjelovanje javnosti u očuvanju prirode unutar procesa pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Također su donesena sljedeća pravila i procedure kojima će se povećati efikasnost i demokratičnost rada naše mreže: Kriteriji za članstvo, Mehanizam delegiranja predstavnika članica ZF u nacionalna državna radna tijela i Ustrojstvo Mreže i procedure donošenja odluka.  Osnovane su Radne skupine za praćenje procesa pristupa Republike Hrvatske Europskoj Uniji te je izabrana tema slijedeće nacionalne kampanje - povećanje zaštićenih područja prirode u RH. Usuglašene su misija, ciljevi i metode djelovanja Zelenog foruma.

Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike Hrvatske / Good Governance
and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy (EU CARDS 2003-2004)

Zelena akcija, Udruga Sunce iz Splita i Zelena Istra iz Pule su provele zajednički projekt pod nazivom Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike Hrvatske, Projekt je financiran kroz programa CARDS 2003-2004 Europske unije. Publikacija Pravo zaštite okoliša u Hrvatskoj i sudjelovanje javnosti (svibanj 2008.) donosi praktičan pregled pravnih mehanizama u zaštiti okoliša u Hrvatskoj s konkretnim aktualnim primjerima u kojima su građani, građanske incijative ili udruge zatražili pravnu pomoć. Svrha knjižice je informirati i potaknuti upravo građane, građanske inicijative i udruge da više koriste pravne mehanizme u svom djelovanju kao nadopunu ostalim aktivnostima. Želja je također bila da se s problemima zaštite okoliša upoznaju i mladi pravnici, kako bi se zainteresirali za djelovanje u pravu okoliša.

Jačanje institucionalnog kapaciteta nacionalne mreže udruga Zeleni forum / Strengthening of the institutional capacity of Green Forum, the national NGO network (EU CARDS 2002)

Kroz projekt Jačanje institucionalnog kapaciteta nacionalne mrže udruga Zeleni forum EU CARDS 2002 program je podržao mrežu udruga za zaštitu okoliša. Cilj projekta je bilo osvješćivanje javnosti i veće uključivanje građana u pitanja zaštite okoliša kroz jačanje institucionalnih i zagovaračkih kapaciteta mreže udruga za zaštitu okoliša te unaprjeđenje njihove koordinacije i vidljivosti.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske