Projekti

• Nacionalna platforma udruga za praćenje europskih integracija na području očuvanja prirode i zaštite okoliša - projekt "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" (SURE NARE) – link vodi na podstranicu SURE NAME (vidjeti dolje)

• Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike HrvatskeGood Governance and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy (english) – provjeriti da li postoji stranica ili ne; ako ne postoji, samo maknuti link i ostaviti naziv projekta

• Strength Green Forum for Green Croatia

• Jačanje kapaciteta mreže Zeleni Forum (EU CARDS 2002)

• Razmjena informacija o zaštiti okoliša jugoistočne Europe – projekt South East Europe Environmental News Online – provjeriti da li postoji stranica ili ne; ako ne postoji, samo maknuti link i ostaviti naziv projekta
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske