ZF u radnim tijelima

Radno tijelo
Nadležno javno tijelo
Predstavnik
Zamjenik
Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
Zelena akcija, Željka Leljak Gracin
Brodsko ekološko društvo - BED, Iris Beneš
Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.
Ministarstvo poljoprivrede
Brodsko ekološko društvo – BED, Iris Beneš
Udruga BIOM, Tomislav Hudina
Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Miljenka Kuhar
Udruga Biom, Željka Rajković
Povjerenstvo za Eko-oznake
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Udruga Eko-Pan, Denis Frančišković
/
Povjerenstvo za EMAS
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
WWF Adria, Snježana Malić Limari
/
Radna skupina za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2027.
Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RH
Udruga Sunce, Gabrijela Medunić-Orlić
Udruga Biom, Željka Rajković
Radna skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021-2017. - Zelena Hrvatska
Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RH
Zelena akcija, Bernard Ivčić i WWF Adria, Marko Pećarević
Zelena akcija, Daniela Jovanova Ivanković i Udruga Biom, Dubravko Dender
Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu
Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
Zeleni Osijek, Jasmin Sadiković
Udruga Biom, Željka Rajković
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske