Zeleni forum

Zeleni forum djeluje od 1998. godine. Sve članice mreže sastaju se svake godine na godišnjem sastanku. Zeleni forum je od 1998. do lipnja 2001. vodila udruga Zelena akcija iz Zagreba, od lipnja 2001. do veljače 2006. Zelena Istra iz Pule, od veljače 2006. do listopada 2009. Udruga Sunce iz Splita, od listopada 2009. do svibnja 2019. Zelena akcija iz Zagreba, a od svibnja 2019. Udruga Biom iz Zagreba.

Tajništvo Zelenog foruma ima zadaću informiranja i koordiniranja, održavanja baze kontakata članica, organiziranja godišnjeg skupa (i manjih sastanaka koordinacije ZF) te koordinacije aktivnosti prikupljanja sredstava za rad mreže. Po potrebi i u dogovoru s koordinacijom, zastupa Zeleni forum u tijelima i medijima.

Ciljevi
• utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
• stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva

Aktivnosti
• javno zagovaranje
• pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
• informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
• osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske