Ustroj mreže i procedure donošenja odluka

Tijela mreže su: Skupštine, Koordinacija, Tajništvo i Radne grupe

Skupštine
Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavnik/ca udruga, punopravnih članica mreže:
- predstavnik/ca udruge mora od nadležnog tijela udruge imati ovlaštenje za zastupanje udruge

Skupštine se sastaje jednom godišnje, ako je to moguće.

1 predstavnik/ca članice ima 1 glas.

Članica mreže dužna je sudjelovati u radu Skupštine.

Trudimo se da odluke budu donesene konsenzusom, no kada to nije moguće:
- odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže
- glasanje je javno, osim ako se Skupštine prije glasanja ne odluči za tajno glasanje:
o prije glasanja svatko može zatražiti raspravu o načinu glasanja
o odluka o načinu glasanja donosi se većinom glasova

Članice s promatračkim statusom:
- mogu sudjelovati u radu Skupštine ali bez prava glasa
- same snose sve troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini
- status promatrača mogu imati najdulje godinu dana, tj. najkasnije na drugoj Skupštini moraju ili predati zahtjev za članstvom u mreži, ili im automatski prestaje status promatrača


Koordinacija
Koordinaciju čini 10 članica Skupštine izabranih na sjednici Skupštine na mandat do sljedeće Skupštine.

U Koordinaciji Zelenog foruma su: Brodsko ekološko društvo-BED, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP), Udruga Biom, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Udruga Zelena Istra, WWF Adria – udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis i Zelena akcija.

Pri izboru članica koordinacije treba imati na umu:
- kapacitet udruge za izvršavanje preuzetih obaveza, dolazak i sudjelovanje na svim sastancima, znanje, vrijeme i motivaciju za vođenje projekata i sl.
- regionalnu rasprostranjenost po što većem dijelu zemlje

Koordinacija provodi odluke Skupštine:
- Donosi sve odluke između dvije Skupštine
o prije toga putem mailing liste članica ili drugačije (npr. telefonom) konzultira članice
o kada zbog hitnoće nije moguće prikupiti mišljenje većine članica, odmah nakon donošenja hitne odluke Koordinacija obavještava članice i poziva na "ratifikaciju" odluke

Tajništvo

Administrativna i logistička podrška Koordinaciji i Skupštini.

Vodi bazu kontakata mreže.

Služi kao kontakt za komunikaciju s mrežom:
- proslijeđuje poruke na mailing liste koordinacije i članica
- telefonski kontaktira članice po potrebi itd.

Koordinira aktivnosti prikupljanja sredstava za financiranje naredne sjednice Skupštine.
O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram