Deklaracije i kampanje

Zeleni forum je u ožujku 2020. godine objavio Deklaraciju 2020 - Održiva Europa za sve! kojom je pozvao nadležne institucije Vlade RH da odlučnije iskoriste svoju ulogu predsjedatelja Vijećem EU, potaknu ambicioznu provedbu pravednog “Zelenog plana za Europu” i konačno uspostave dijalog s civilnim društvom na nacionalnoj razini o navedenim temama.

Ususret izborima za EU parlament, Udruge Zelena akcija i BIOM, u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, na tribini pod nazivom "Važnost europskih izbora za okoliš i društvo" održanoj u Kući Europe 17. travnja 2019. predstavile su "Deklaraciju za održivu Europu za sve njene građane i građanke" koje su uputile svim hrvatskim kandidatkinjama i kandidatima na EU izborima.

Deklaracija za održivu Europu sadrži i okolišnu i društvenu komponentu te odgovara na pitanje "Kakvu Europu želimo?". Ona naglašava kako budući saziv Europskog parlamenta, Europske komisije, kao i vlade država članica, trebaju dati prioritet sljedećim ključnim pitanjima: ambicioznoj klimatskoj akciji, učinkovitom upravljanju prirodnim resursima, održivim i zdravim prehrambenim sustavima, sudjelovanju civilnog društva, ravnopravnosti i ljudskim pravima, snažnoj socijalnoj Europi te humanom odgovoru na migracije.

U listopadu 2007. godine Zeleni je forum objavio Deklaraciju kojom je tražio podršku za mjere zaštite okoliša i održivog razvoja.

Zeleni forum je u 2003. godine objavi svoju prvu Deklaraciju.

Kampanja SOS za Jadran

"S.O.S. za Jadran" je kampanja koja je imala za cilj zaustaviti istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u čemu se i uspjelo. Kampanju su zajedno provodile udruge iz nacionalne okolišne mreže Zeleni forum: Zelena akcija (Zagreb), Sunce (Split), Zelena Istra (Pula), Žmergo (Opatija) i BIOM (Zagreb) u suradnji s Greenpeace Hrvatska i WWF Adria. Osim očuvanja hrvatskog dijela Jadrana od naftnog zagađenja, kampanja je podržala i aktivnosti organizacija u Italiji i Crnoj Gori.

Nakon dvije godine intenzivne kampanje protiv istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, koju su podržali mnogobrojni građani i građanke, te zagovaranja razvoja obnovljivih izvora energije, 2016. godine smo proglaisli pobjedu i uspjeli zaustaviti ovaj štetan projekt.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske