Kako se učlaniti?

Osnovni kriteriji za punopravno članstvo

 • samo registrirane udruge
  • rješenje o registraciji udruge građana
 • djelatnost mora biti zaštita okoliša
  • statut
 • bave se javnim zagovaranjem / javnim djelovanjem / aktivizmom / djelovanjem u zajednici
  • dokaz što je udruga radila u prethodne dvije godine
 • prihvaćanje Kodeksa ponašanja

Ostali važni preduvjeti za članstvo

 • nevladine
 • nestranačke
  • u upravljačkim tijelima udruge članice ne može biti stranački dužnosnik
 • interna demokracija
  • dokazuje se preporukama

Formulari za članstvo

Svaka organizacija koja želi postati članica mora dostaviti:

 1. sken važećeg Statuta
 2. sken prvog Rješenja o registraciji ili sken posljednjeg važećeg Rješenja o registraciji (ukoliko je bilo promjena od prvog rješenja)
 3. popunjenu prijavnicu
 4. popunjenu punomoć za zastupanje
 5. preporuke od barem 2 članice Zelenog foruma za članstvo
 6. pismo motivacije za članstvo koje uključuje i što je udruga radila na temu zaštite okoliša u zadnje 2 godine, uključujući javno zagovaranje na maksimalno 2 stranice (navedeno je potrebno potkrijepiti dokazima)
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske