Kodeks ponašanja članica Zelenog foruma

Kodeks ponašanja objedinjuje osnovne vrijednosti Zelenog foruma i načela ponašanja članica koja su u suglasju s etičkim, moralnim i profesionalnim normama te opće prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima.

1. poštivanje vrijednosti i oblika ponašanja koji se temelje na toleranciji, nenasilju u svim oblicima, otvorenosti i transparentnosti, međuetničkoj i kulturnoj toleranciji.

2. protivimo se svakom obliku diskriminacije prema dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, etničkom porijeklu, političkom uvjerenju, religijskoj pripadnosti, bračnom stanju, seksualnoj orijentaciji, tjelesnim osobinama, jeziku, socioekonomskom statusu i obrazovanju.

3. svaka udruga/organizacija članica Zelenog foruma bilo tijekom radnog vremena ili izvan njega u svakodnevnoj komunikaciji i odnosima svojim ponašanjem izgrađuje ugled Zelenog foruma te time pridonosi ugledu Foruma.

4. tijekom uključenja u Forum svaka udruga članica dužna je pratiti radni proces, prikupljati važne podatke, uočavati probleme vezane za Forum te o tome obavijestiti druge članice i Koordinaciju Zelenog foruma.

5. komunikacija mora bita obostrana, jasna i učinkovita, a podaci koji su izneseni precizni, točni i istiniti. Ova se pravila koriste i poštuju kod svih komunikacijskih medija, uključujući i elektroničke oblike komuniciranja.

6. putem  i otvorene mailing liste ZF-a u komunikaciju i prosljeđivanje informacija mogu se uključivati i pojedinci, institucije i organizacije koje nisu članice ZF-a, što iskreno potičemo. Važno je da se pritom moraju pridržavati Kodeksa ponašanja ZF-a.

7. kao savjestan i odgovoran član neposrednog okruženja, ali i šire globalne zajednice, naš cilj je u skladu s politikom održivog razvoja. Iz tog smo razloga dužni brinuti se za očuvanje i odgovoran odnos prema prirodi i okolišu.

8. odgovoran odnos prema prirodi i okolišu njegujemo ne samo u profesionalnim segmentima života, nego i u svim drugim životnim prilikama.

9. trebamo pomagati društvenoj zajednici u kojoj djelujemo, uz poštivanje zakona, lokalnih običaja i tradicije regije/ili zemlje u kojoj obavljamo aktivnosti. Svaka udruga/organizacija u okviru svojih aktivnosti treba pridonositi okruženju te se ponašati kao socijalno odgovoran član.

10. stjecanje novih vještina, znanja, profesionalnog razvoja, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustava, kao i sposobnost produkcije novih ideja obaveza je svake članice Zelenog foruma, a također i razmjena tih znanja.

11. ukoliko neka od članica za svoju aktivnost, kampanju ili inicijativu želi podršku ZF-a može ju dobiti uz suglasnost Koordinacije.

Neprihvatljivi oblici ponašanja

1. udruga/organizacija članica Zelenog foruma ne smije sudjelovati u financijskim i drugim aktivnostima koje mogu štetiti poslovanju, interesu, ugledu i dobrobiti Foruma, kao i svim situacijama u kojima je interes članice u sukobu s aktivnostima Foruma.

2. zabranjeno je krivotvorenje podataka, zadržavanje i sprečavanje toka relevantnih informacija.

3. ne dozvoljava se sufinanciranja rada mreže ZF-a ukoliko netko od članica ZF-a provodi kampanju protiv te institucije, firme ili kompanije.

4. zabranjena je promocija političkih stranaka i bilo kakav komercijalni marketing putem elektroničke mreže i web stranice ZF-a.

5. nedozvoljeno je iskorištavanje ZF-a u privatne i druge svrhe koje nisu od javnog interesa.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske