Kodeks ponašanja članica Zelenog foruma

Kodeks ponašanja objedinjuje osnovne vrijednosti Zelenog foruma i načela ponašanja članica koja su u suglasju s etičkim, moralnim i profesionalnim normama te opće prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima.

1. poštivanje vrijednosti i oblika ponašanja koji se temelje na toleranciji, nenasilju u svim oblicima, otvorenosti i transparentnosti, međuetničkoj i kulturnoj toleranciji.

2. protivimo se svakom obliku diskriminacije prema dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, etničkom porijeklu, političkom uvjerenju, religijskoj pripadnosti, bračnom stanju, seksualnoj orijentaciji, tjelesnim osobinama, jeziku, socioekonomskom statusu i obrazovanju.

3. svaka udruga/organizacija članica Zelenog foruma bilo tijekom radnog vremena ili izvan njega u svakodnevnoj komunikaciji i odnosima svojim ponašanjem izgrađuje ugled Zelenog Foruma te time pridonosi ugledu Foruma.

4. tijekom uključenja u Forum svaka udruga članica dužna je pratiti radni proces, prikupljati važne podatke, uočavati probleme vezane za Forum te o tome obavijestiti druge članice i koordinaciju Zelenog foruma.

5. komunikacija mora bita obostrana, jasna i učinkovita, a podaci koji su izneseni precizni, točni i istiniti. Ova se pravila koriste i poštuju kod svih komunikacijskih medija, uključujući i elektroničke oblike komuniciranja.

6. putem komunikacijske platforme ekologija.hr i otvorene mailing liste ZF-a u komunikaciju i prosljeđivanje informacija mogu se uključivati i pojedinci, institucije i organizacije koje nisu člance ZF-a, što iskreno potičemo. Važno je da se pritom moraju pridržavati Kodeksa ponašanja ZF-a.

7. kao savjestan i odgovoran član neposrednog okruženja, ali i šire globalne zajednice, naš cilj je u skladu s politikom održivog razvoja. Iz tog smo razloga dužni brinuti se za očuvanje i odgovoran odnos prema prirodi i okolišu.

8. odgovoran odnos prema prirodi i okolišu njegujemo ne samo u profesionalnim segmentima života, nego i u svim drugim životnim prilikama.

9. trebamo pomagati društvenoj zajednici u kojoj djelujemo, uz poštivanje zakona, lokalnih običaja i tradicije regije/ili zemlje u kojoj obavljamo aktivnosti. Svaka udruga/organizacija u okviru svojih aktivnosti treba pridonositi okruženju te se ponašati kao socijalno odgovoran član.

10. stjecanje novih vještina, znanja, profesionalnog razvoja, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustava, kao i sposobnost produkcije novih ideja obaveza je svake članice Zelenog Foruma, a također i razmjena tih znanja.

11. ukoliko neka od članica za svoju aktivnost, kampanju ili incijativu želi podršku ZF-a može ju dobiti uz suglasnost Koordinacije

Neprihvatljivi oblici ponašanja
1. udruga/organizacija članica Zelenog Foruma ne smije sudjelovati u financijskim i drugim aktivnostima koje mogu štetiti poslovanju, interesu, ugledu i dobrobiti Foruma, kao i svim situacijama u kojima je interes članice u sukobu s aktivnostima Foruma.

2. zabranjeno je krivotvorenje podataka, zadržavanje i sprečavanje toka relevantnih informacija.

3. ne dozvoljava se sufinanciranja rada mreže ZF-a ukoliko netko od članica ZF-a provodi kampanju protiv te institucije, firme ili kompanije.

4. zabranjena je promocija političkih stranaka i bilo kakav komercijalni marketing putem elektroničke mreže i web stranice ZF-a.

5. nedozvoljeno je iskorištavanje ZF-a u privatne i druge svrhe koje nisu od javnog interesa
O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram