Deklaracija 2020 - Održiva Europa za sve!

Objavio: ZF19. studenoga 2021.

Pošto se približava polovina mandata hrvatskog predsjedanja, a vidimo spremnost na dijalog s predstavnicima europskog civilnog društva, ovom Deklaracijom o ciljevima predsjedanja na području zaštite okoliša i održivog razvoja Zeleni forum želi, još jednom, uspostaviti komunikaciju oko prioriteta predsjedanja u koju bi odgovorne institucije trebale uključiti što širi krug domaćih dionika.

Ovu su Deklaraciju pripremile organizacije za zaštitu okoliša iz Hrvatske, članice nacionalne mreže „Zeleni forum“, u suradnji s platformom organizacija civilnog društva za praćenje hrvatskog predsjedanja EU „Forum 2020“, a na temelju stavova europske mreže okolišnih organizacija, European Environmental Bureau (EEB). Cilj je predstaviti očekivanja Zelenog foruma vezana za tekuće hrvatsko predsjedanje Vijećem EU na području održivog razvoja i zaštite okoliša. Deklaracija se temelji na ranije razvijenim deklaracijama „Deset zelenih testova“, koje su pripremili EEB i Seas at Risk te na dokumentu Foruma 2020 „Prioriteti civilnog društva za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe“.

Hrvatsko predsjedanje dolazi u kritičnom trenutku za rješavanje egzistencijalne klimatske krize i krize biološke raznolikosti. Ono je prvo cjelovito predsjedanje EU nakon pokretanja komunikacije o europskom “Zelenom dogovoru” (Green Deal), a nakon što je Europski parlament usvajio rezoluciju „proglašavajući klimatsku i ekološku izvanrednu situaciju (krizu) u Europi i na globalnoj razini“.

Nesporno je dokazano da se suočavamo s klimatskom krizom, gubitkom biološke raznolikosti, društveno neprihvatljivim rizicima za zdravlje od kemikalija i zagađenja zraka te neospornim razinama zagađenja plastikom u morima i oceanima. Pored egzistencijalnih kriza u okruženju, suočeni smo s visokom razinom nejednakosti, kako unutar EU tako i na globalnoj razini, kao i sa smanjenjem razine povjerenja u vlade, načine upravljanja i donošenja politika.

Građani i građanke, a posebno mladi, zahtijevaju da EU učini više u rješavanju klimatskih i okolišnih izazova. Nedavna anketa Eurobarometra pokazuje da „93% građana EU-a klimatske promjene doživljava kao ozbiljan problem, dok 79% smatra da je to vrlo ozbiljan problem, a 84% vjeruje da treba prijeći na čistu energiju i veću javnu financijsku potporu, čak i ako to znači smanjenje subvencija na fosilna goriva “.

Iako su europske okolišne i klimatske politike pomogle poboljšanju stanja u okolišu tijekom posljednjih desetljeća, Europa nije postigla dovoljan napredak, a izgledi za okoliš u narednom desetljeću nisu pozitivni, prema izvještaju o stanju okoliša Europske agencije za okoliš (EEA). U izvještaju se poziva europske zemlje, vođe i donositelje politika da iskoriste priliku kako bi u sljedećem desetljeću radikalno povećali i ubrzali akcije da se Europu vrati na pravi put ka ispunjenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva zaštite okoliša, a kako bi se izbjegle nepovratne promjene i šteta.

Zeleni forum traži od hrvatskog predsjedništva EU da pokrene pozitivnu agendu za suočavanje s navedenim izazovima u području zaštite okoliša i klime s kojima se Europa suočava u brzo promjenjivoj geopolitičkoj stvarnosti i to u dialogu s domaćim dionicima koji se ovim temama bave.

Cijela Deklaracija na engleskom.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram