Komentari Zelenog foruma na rad Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Prije 9. sjednice Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji se treba održati 23.11.2021. u Zagrebu predstavnici Zelenog foruma u tom tijelu obratili su se tajništvu i članstvu Odbora.  Jedna od tema dnevnog reda izrada je Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) 2023.-2027. i Zeleni forum upozorava kako u sastavu Odbora […]
Pročitaj više
Predstavnici Zelenog foruma imenovani u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.
U lipnju 2021. Zeleni forum je kandidirao svoje predstavnike za Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. U rujnu je ponovo kandidirao svoje predstavnike te su u studenom stigla imenovanja. Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika OCD-a. […]
Pročitaj više
Dovršetak izrade Prioritetnog akcijskog okvira (PAF) za financiranje ekološke mreže Natura 2000
Tijekom listopada i studenog 2020. članice Zelenog foruma su sudjelovale na Regionalnim sektorski sastancima na temu izrade Okvira za prioritetne aktivnosti (PAF) s ciljem financijskog planiranja provedbe mjera očuvanja za područja Natura 2000. Tako je sastanku u Virovitici prisustvovalo Brodsko-ekološko društvo, sastanku u Osijeku Zeleni Osijek i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, sastanku […]
Pročitaj više
Dobiveni projekti na natječaju za Velike projekte Fonda za aktivno građanstvo
Više članica Zelenog foruma je predalo prijave na natječaj za Velike projekte Fonda za aktivno građanstvo. Projekti čak 3 članice su prošli u drugu fazu – Zelene Istre, Udruge Sunce i Zelene akcije, a projekte su prioritetnom području Okoliš i klimatske promjene u listopadu 2020. dobile Zelena akcija i Udruga Sunce.
Pročitaj više
1 2 3 11
Ukratko o Zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram