Zelena akcija, uz podršku mreže Zeleni forum, traži javnu raspravu o nacionalnom energetskom i klimatskom planu koji se ponovno donosi iza zatvorenih vrata.

“Novo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije treba opravdati svoj naziv i konačno biti transparentno u odnosu na svoja prethodna dva sastava”, poručila je danas ispred zgrade Ministarstva Marija Mileta iz Zelene akcije.

Naime, sve države članice EU-a, pa tako i Hrvatska, moraju poslati Europskoj komisiji ažurirani klimatski i energetski plan (tzv. NECP) do kraja lipnja, no javnost ga dosad nije ni vidjela. “Pozivamo ministricu Mariju Vučković da što prije pokrene javno savjetovanje o klimatskom planu i to u zakonskom trajanju od minimalno 30 dana”, izjavila je Mileta.

Istaknula je kako se nada da će nova ministrica klimatsku krizu shvatiti ozbiljno i razmjerno hitnoći ovog problema predlagati mjere i politike. “Sramotno je da osam godina imamo vlast koja o klimatskim promjenama govori samo kada se dogode elementarne nepogode. Pozivamo ministricu da krene boljim putem, a ne da, kao prethodni ministri, podredi zaštitu okoliša i klime gospodarstvu i lobijima zagađivačkih industrija”, dodala je Mileta.

Aktivisti i aktivistkinje izveli su performans kojim su prikazali zatvorenost Ministarstva prema javnosti. Donijeli su vrata koja su uporno pokušavali otvoriti, simbolizirajući javnost, no bezuspješno. Uz to su istaknuli natpis s porukama “Klimatska otpornost - naše pravo” i “Uključenje javnosti - vaša dužnost”.

Zelena akcija je i 2018. i 2020. godine tražila javnu raspravu o klimatskom planu. No, Ministarstvo se na to praktički oglušilo i održalo pro forma savjetovanje u trajanju od četiri dana, protivno Zakonu o zaštiti okoliša. “Naše je pravo kao građanki i građana da sudjelujemo u formiranju ovako važnih politika koje će utjecati na naše živote. A dužnost ministarstva i Vlade jest uključivanje i uvažavanje mišljenja javnosti”, istaknula je Mileta.

Pučka pravobraniteljica se također uključila u ovaj proces. “Na našu pritužbu, ured pučke pravobraniteljice pozitivno je odgovorio. Zatražili su očitovanje Ministarstva i pokretanje javnog savjetovanju o klimatskom planu”, rekla je Mileta.

NECP je krovni dokument za sve nacionalne klimatske politike, a proizlazi kao obveza iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

U razdoblju od 20.2. do 5.3.2024. sudjelovali smo i u savjetovanju putem web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. Zajednički komentari su upućeni putem mreže Zeleni forum te nekoliko udruga članica. Podsjećamo kako je prethodno uspostavljena komunikacija s FZOEU te održan sastanak na temu financiranja okolišnih organizacija predstavnika Zelenog foruma i FZOEU te ostalih tijela državne uprave važnih za djelovanje okolišne OCD-e (27.10.23.). Stoga nam je žao što FZOEU nije zauzeo proaktivniji pristup te komunicirao s udrugama donošenje ovog Pravilnika i informaciju o savjetovanju.

Uputili smo šest komentara s prijedlozima dopune i modifikacije članaka Pravilnika, a kako bi se adresirao dio problema vezan uz provedbu natječaja FZOEU kao i odobrenih projekata. Komentar vezan uz uvođenje sektorskih analiza prilikom planiranja namjene sredstva FZOEU nije prihvaćen. U obrazloženju FZOEU je istaknuo kako će analize stanja i kretanja u sektoru komunicirati s Vladinim uredom za udruge, zainteresiranim udrugama te MINGOR-om kada dođe upit za izradu Sektorskih analiza za 2025. godinu od strane Vladinog ureda za udruge.

Za komentare vezane uz prijedloge izmjene članaka, a koji bi omogućili vraćanje mogućnosti sklapanja pojedinačnih ugovora za projekte udruga korisnica LIFE programa; omogućavanje 100 % financiranje projekata udruga; priznavanje volonterskih sati udruga kao vlastitog udjela projekta; priznavanje indirektnih troškova udruga te omogućavanje pred financiranja za projekte udruga, FZOEU je istaknuo kako nisu primjenjivi jer nisu predmet Pravilnika nego teksta Javnog natječaja i/ili ugovora s Korisnikom. Ostaje nam čekati Javni natječaj i ugovore u 2024. godini.

Važno je istaknuti kako je izmjenama Pravilnika FZOEU  omogućio 80% financiranje udruga s cijelog područja RH, a dosad je ovaj postotak bio 40, 60 ili 80 ovisno o području djelovanja udruge.

Nadalje, prema podacima s 15. Info dana o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnoga proračuna RH i fondova EU u 2024. godini vidljivo je da FZOEU nema namjeru povisiti iznose sredstava za projekte okolišnih udruga te su oni najmanji gledajući sve ostale sektore (projekti vrijednosti 2650 do 10600 eura). Odnos nadležnih tijela prema okolišnim organizacijama civilnoga društva  direktno reflektira i odnos države prema donošenju te osobito provedbi "zelenih politika" u Republici Hrvatskoj.

U sklopu projekta „Novi instrumenti za suradnju s institucijama u pitanjima okoliša u Hrvatskoj“, kojeg provode Zelena akcija i partnerska organizacija iz Berlina – UfU, uz financijsku podršku  Njemačke agencije za okoliš (UBA),  izrađena je aplikacija Pametni Zeleni Telefon. Spomenuti projekt jača komunikaciju između organizacija civilnog društva i tijela javne vlasti i olakšava građanima i građankama pristup procesima sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša. Naime, iako u Hrvatskoj raste ekološka svijest i  građani_ke prijavljuju devastaciju okoliša bilo nadležnim institucijama bilo okolišnim organizacijama,  većina ipak uočenu devastaciju ne prijavi. Razlozi su često nepovjerenje u institucije, strah od odmazde onih koji su prouzročili devastaciju ili to što ne znaju kome se uopće obratiti. Osim ovih razloga, jedna od osnovnih ideja izrade aplikacije PZT, bila je i potaknuti mlađe generacije na prijavljivanje okolišnih problema.  

Od same ideje koja postoji već jako dugo, pa do realizacije i izrade aplikacije, proteklo je više od dvije godine jer smo kroz niz aktivnosti, od istraživanja i radionica  do studijskih posjeta i razmjena iskustava, željeli vidjeti kakav je to novi alat koji bi građanima_kama pojednostavio prijavljivanje okolišnih problema, a nadležnim institucijama olakšao i ubrzao njihovo rješavanje. Ovaj novi digitalni alat nadopunio je i modernizirao rad Zelenog telefona, besplatnog servisa za građane i građanke koji djeluje još od 1992. godine.

Jedna od posljednjih aktivnosti u sklopu projekta bila je ispitati funkcionalnost aplikacije te doznati ima li prostora i prijedloga za poboljšanje. U tu svrhu smo sastavili upitnik te proveli telefonske intervjue s dijelom korisnika i djelatnika institucija. I korisnici i djelatnici institucija s kojima smo razgovarali smatraju aplikaciju PZT funkcionalnom, korisnom i jednostavnom za korištenje, te većina smatra kako ne treba ništa mijenjati.  Naročito pozdravljaju činjenicu da je u vlasništvu nevladine organizacije jer korisnicima ZT pomaže u prijavljivanju problema, a institucijama filtriraju prijave te daju točnije informacije okolišnih onečišćenja. I korisnici i institucije smatraju kako aplikacija mogla postati vrlo važan alat za rješavanje okolišnih problema. Ipak, dio korisnika smatra kako uvijek ima mjesta za napredak, te su nam dali nekoliko korisnih prijedloga o kojima ćemo svakako razmisliti. U svakom slučaju aplikaciju bi trebalo popularizirati kako bi građani_ke za nju čuli i kako bi ju što više koristili na opću dobrobit.

Aplikacija PZT je široj javnosti predstavljena 16. 11. 2023. godine i do danas imamo 402 korisnika, koji su nam putem aplikacije poslali više od 160 prijava okolišnih problema.

Više o aplikaciji, kao i linkove na Google Play i App Store možete pronaći na linku, na kojemu možete skinuti aplikaciju i uvjeriti se sami je li zbilja korisna i funkcionalna kako se priča.

Predstavnice nekoliko udruga uključenih u mrežu okolišnih organizacija Zeleni forum (BIOM, Brodsko ekološko društvo-BED, Eko-Pan, Zelena akcija) sudjelovale su na sastanku u uredu Povjerenika za informiranje u utorak, 28. studenog 2023. godine.

Na sastanku su se razmijenila aktualna stajališta i problemi u području pristupa informacija o okolišu, o ulozi Povjerenika za informiranje kao žalbenog tijela, novostima u provedbi savjetovanja s javnošću, ispunjavanju zakonskih obveza proaktivne objave informacija, mogućnosti obraćanja Povjereniku za informiranje predstavkama u slučaju uočenih nezakonitosti, te primjerima iz prakse i postojećim slučajevima šutnje administracije s kojima sa zelene udruge susreću.

Sastanak je održan u sklopu aktivnosti ureda predviđenih Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlasti, za razdoblje 2021.-2023. godine, a na njemu su sudjelovale i predstavnice ureda Pučke pravobraniteljice.

Zeleni forum, mreža nevladinih okolišnih organizacija koja trenutno okuplja 27 članica, održala je godišnju skupštinu 23. i 24. studenog 2023. u okolici Zagreba. Na skupštini su se okupili predstavnici deset udruga, od Pule do Splita i Osijeka. Članice su predstavile svoje djelovanje u protekloj godini i planove za 2024. godinu.

Prvog dana okupljanja predstavljen je BalkanDetox LIFE – zagovarački projekt za jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv trovanja divljih životinja i podizanje svijesti o problemu trovanja na Balkanu. Također, održano je predavanje o trovanju olovom iz lovačkog streljiva, kao i o krivolovu ptica u Hrvatskoj i na području Mediterana. Na koncu prvog dana priređen je i terenski obilazak područja kod Ivanić Grada s provjeravanjem točki gdje se postavljaju ilegalne vabilice za prepelice.

Drugi dan skupštine započeo je pregledom aktivnosti radnih skupina u kojima sudjeluju članice Zelenog foruma. Konstatirano je da Zeleni forum nastavlja trend poboljšanja međusobne suradnje i djelovanja kao mreža. Od aktivnosti izdvojen je sastanak s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) te Ureda za udruge Vlade RH (UZUVRH) na temu sufinanciranja projekata zaštite okoliša i prirode i energetske učinkovitosti koje provode udruge, te je zaključeno da postoje naznake pozitivnih promjena. 

Na sastanku je dogovorena izrada i donošenje sektorskih analiza za 2025. godinu uz sudjelovanje civilnog društva. Naime, ove analize preduvjet su za učinkovito financiranje zaštite prirode i okoliša. Dosadašnje natječaje FZOEU-a Zeleni forum smatra izrazito nepovoljnim i niz godina zagovara izmjenu uvjeta i načina dodjeljivanja sredstava. Zbog dugotrajnog izostanka financiranja okolišnih organizacija u RH i završetaka dosadašnjih projekata neke od organizacija uključenih u Zeleni forum nažalost u slijedeću godinu kreću bez mogućnosti zadržavanja zaposlenih osoba.

Na Skupštini je, između ostalog, istaknut problem da okolišne organizacije ne mogu koristiti mjere za sufinanciranje zapošljavanja na zelenim radnim mjestima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) zbog manjkave Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD). Zatražen je sastanak s HZZ i formiranje radne skupine za rješavanje tog problema, ali nije bilo odgovora, te će Zeleni forum i dalje raditi na tome. 

Također, dogovoren je sastanak s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja  koncem godine u vezi iskustva udruga i građana u sudjelovanju u postupcima o procjeni utjecaja na okoliš (OPUO/PUO). Namjera nam je iznijeti konstruktivne prijedloge koji su rezultat dugogodišnjeg sudjelovanja u ovim postupcima, a koji mogu doprinijeti unaprjeđenju sudjelovanja javnosti te podizanju razine i kvalitete zaštite okoliša i prirode.

Na Skupštini je istaknut primjer reagiranja Zelenog foruma na Zakon o pomorskom dobru te sudjelovanje u kampanji informiranja građana o zaštiti pomorskog dobra, što su pozdravile druge građanske inicijative te je isticano u medijima.

Članice su raspravljale o budućim zagovaračkim aktivnostima Zelenog foruma. Istaknule su neke od aktualnih kampanja kao što je ona vezana uz donošenje Uredbe o obnovi prirode. Naime, potrebno je zagovarati mjere oporavka kojima će se do 2030. obuhvatiti najmanje 20% kopnenih i 2% morskih područja EU-a, a do 2050. svi ekosustavi koje je potrebno obnoviti. Osim teme bioraznolikosti istaknute su i teme održivog gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i  prilagodbe klimatskim promjenama.  Dogovoreno da će se članice u internim radnim skupinama Zelenog foruma dogovarati o potencijalnim kampanjama i zagovaračkim aktivnostima.

Bilo je riječi i o potrebi usuglašavanja zajedničkih stavova članica Zelenog foruma na temu izbora za Europski parlament, Hrvatski sabor i predsjednika Republike Hrvatske u sljedećoj godini.

Veselimo se još jednoj godini produbljivanja zajedničkog djelovanja na području unaprjeđenja odnosa društva prema prirodi i okolišu u Hrvatskoj. 

Nakon deset godina zagovaranja, 27. listopada 2023. organiziran je sastanak udruga predstavnica Zelenog foruma, Fonda za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost (FZOEU), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) te Ureda za udruge Vlade RH (UZUVRH), a na temu sufinanciranja projekata zaštite okoliša i prirode i energetske učinkovitosti koje provode udruge.  Sastanak je rezultat brojnih dopisa i upita Zelenog foruma, žalbi udruga članica upućenih prvenstveno Fondu za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost, ali i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) te Uredu za udruge Vlade RH, Savjetu za razvoj civilnoga društva, Međuresornom povjerenstvu za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna RH, Saborskom odboru za zaštitu okoliša te Pučkom pravobraniteljstvu.

Tri su glavna teme koje smo komunicirali na sastanku:

1. izazovi vezani uz financiranje udruga od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te prijedlozi poboljšanja putem sudjelovanja organizacija civilnog društva (OCD) u Sektorskim analizama

Naime, sektorske analize alat su putem kojeg nadležna tijela mogu procijeniti potrebe za financiranjem organizacija civilnoga društva u različitim sektorima. Sektorsku analizu za zaštitu okoliša i održivi razvoj provodi FZOEU. Međutim da bi ove analize bile uspješne potrebno je osigurati aktivnu participaciju organizacija civilnoga društva u njihovoj izradi što dosad za sektor zaštite okoliša i prirode nije bio slučaj.

2. Problematika uvjeta i tema koje pokrivaju javni natječaji za financiranje projekata u zaštiti okoliša i prirode koje raspisuje Fond

Tražili smo usklađivanje natječaja s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21); pronalazak modela za brže donošenje odluka te osobito ugovaranje projekata; povećanje postotka učešća sufinanciranja koje trenutno iznosi 40% do 80% te postotak ovisi u kojem području se nalazi sjedište udruge; povećanje minimalnih i maksimalnih iznosa po projektu; povećanje iznosa za plaće na min. 50%, osiguravanje priznavanja indirektnih troškova projekata; pronalazak modela avansne isplate; unaprjeđenje obrasca za prijavu projekta i usklađivanje obrasca za izvještavanje te uvođenje elektronske prijave na natječaj sukladno potrebama osiguranja okolišne odgovornosti.

3. Problematika vezana uz natječaje FZOEU za sufinanciranje projekata iz programa LIFE te provedba ugovora za iste

Predložili smo da se za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata, udruga prijavljuje kada projekt bude već odobren za financiranje od EU, a po principu natječaja za sufinanciranje EU projekta koje provodi UZUVRH. Također, predložili smo da se slijedi i pozitivan primjer UZUVRH prilikom provedbe odobrenih ugovora za sufinanciranje.  Ovo se odnosi i na ponovno uspostavljenje sustava gdje svaki partner koji želi nacionalno sufinanciranje od Fonda za LIFE projekt, sam traži sufinanciranje i potpisuje ugovor sa Fondom čime bi se i odgovornost preselila na svakog partnera zasebno; osiguranje priznavanja indirektnih troškova po principu EU projekta; dostavljanje digitalne dokumentacije prilikom izvještavanja. Istaknuli smo koliko je važno da FZOEU pronađe način uplate  sredstava unaprijed,  jer time direktno pridonosi pred-financiranju i među-financiranju te posljedično održivosti udruga.

Na sastanku je dogovoreno kako će se s izmjenama krenuti već u natječajima za 2024. godinu, a podršku cijelom procesu kao i zahtjevima udruga dao je UZUVRH. Stoga očekujemo u narednom razdoblju intenzivniju suradnju sa svim nadležnim tijelima, a kako bi se osigurala kvalitetna podrška okolišnim organizacijama civilnoga društva sukladno odredbama Aarhuške konvencije.

Službena bilješka sa sastanaka nalazi se na linku kao i cjeloviti prijedlozi Zelenog foruma

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske