Dobiveni projekti na natječaju za Velike projekte fonda za aktivno građanstvo

Više članica Zelenog foruma je predalo prijave na natječaj za Velike projekte Fonda za aktivno građanstvo. Projekti čak 3 članice su prošli u drugu fazu – Zelene Istre, Udruge Sunce i Zelene akcije, a projekte su prioritetnom području Okoliš i klimatske promjene u listopadu 2020. dobile Zelena akcija i Udruga Sunce.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske