Dočekana debelo zakašnjela imenovanja u Radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.- 2027.

Još u studenom 2020. godine Zeleni forum je poslao pet prijava za Radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. Predali smo prijave za Zelenu Hrvatsku i za Integrirani teritorijalni razvoj. Uredu za udruge je trebalo više od četiri mjeseca da provede glasanje, te su na kraju dočekana dva imenovanja u Radnu skupinu Zelena Hrvatska. Imenovanja su došla 30.3. navečer a sastanak Radne skupine je bio 31.3. ujutro, što je naravno onemogućilo kvalitetno sudjelovanje. K tome, predstavnici OCD-a uključeni tek na 3. sjednicu Radne skupine. Ostaje za vidjeti kako će se odvijati ostatak programiranja, no početak zasigurno nije obećavajući.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske