Dopis ministrima i zastupnicima da podrže smanjenje upotrebe pesticida

Poštovani ministri, dragi zastupnici,

Europska komisija će krajem lipnja ove godine predstaviti novu uredbu o smanjenju upotrebe
pesticida.

Uredba će zamijeniti Direktivu o održivoj upotrebi pesticida iz 2009., čiji je cilj bio:

 • Korištenje sintetskih pesticida isključivo kao posljednjeg sredstva, nakon što preventivne mjere i metode integriranog upravljanja štetnicima, koje se smatraju dobrom agronomskom praksom, nisu dale rezultate, dajući pritom prednost ne kemijskim alternativama, te pesticidima niskog rizika
 • Provesti stroge mjere ublažavanja utjecaja pesticida (uključujući tampon zone)
 • Smanjiti količinu upotrebe pesticida
 • Zamijeniti manje sigurne supstance sigurnijima
 • Zaštititi ranjive skupine

Većina zemalja Europske Unije nije implementirala ovu direktivu. Zbog toga je Direktiva imala
ograničeni učinak što je rezultiralo sljedećim posljedicama na razini EU:

 • Pesticidi ostaju prvi izbor u suzbijanju tzv. štetnika u poljoprivredi, uz tretiranje sjemena i višestruka prskanja tijekom cijele godine
 • Ukupna upotreba pesticida nije značajno smanjena
 • Svih 55 najotrovnijih pesticida koji su davno trebali biti ukinuti još se uvijek koriste
 • Integrirano upravljanje štetnicima s praksama kao što su plodored, pokrovni usjevi, mješoviti usjevi, korištenje cvjetnih zona za poticanje uspostavljanja prirodne kontrole štetnika, mehaničko uklanjanje korova i sve druge dostupne agronomske prakse, uz korištenje pesticida samo kao posljednjeg sredstva, primjenjuje se u malim razmjerima, uglavnom u organskoj poljoprivredi.
 • Znanje poljoprivrednika EU-a o nekemijskim alternativama i preventivnim metodama suzbijanja štetočina nije značajno poraslo. Tako je izgubljeno 13 godina od uvođenja spomenute Direktive. Iznimno je važno brzo reagirati jer su posljedice nesmotrenog upravljanja prirodnim resursima rezultirale sljedećim:
 • Bioraznolikost je na rubu kolapsa (IPBES 2019.), čime je budućnost naše hrane, našeg zdravlja te zdravlja prirode i okoliša stavljena pod ozbiljnu prijetnju (FAO 2019.)
 • Izgubili smo do 75% populacije insekata u posljednjih 30 godina, vodeni život pati, a mnoge ptice su nestale. Život u tlu, temelj plodnosti tla, ozbiljno je narušen brojnim ostacima pesticida kojima je izložen.
 • Pesticidi su sveprisutni, čak i na područjima gdje se ne primjenjuju. Nagomilavaju se u tlu, šire se kroz vodu i zrak. Kvaliteta našeg zraka i površinskih voda daleko je ispod potrebnih razina u mnogim dijelovima Europe.
 • Sve više znanstvenih istraživanja zaključuje da postoji snažna veza između pesticida i karcinoma, alergija, endokrinih poremećaja, kao i oštećenja mozga koja dovode do bolesti poput Parkinsonove.

Hitno su nam potrebne daleko ambicioznije strategije smanjenja upotrebe (i rizika) sintetskih pesticida u borbi protiv gubitka biološke raznolikosti i ugrožavanja zdravlja, te osiguravanja održive proizvodnje zdrave hrane. Pesticide treba tretirati kao štetne tvari, a propise treba unaprijediti i poboljšati.

Stoga vas molimo da poduzmete sljedeće:

 • Podržite pozitivne odredbe predloženog zakonodavstva o smanjenju pesticida
 • Podržite obvezujuće ciljeve za smanjenje upotrebe sintetskih pesticida za 80% do 2030. godine, te prestanak korištenja do 2035. godine, kao što je zahtijevalo 1,2 milijuna građana Europske unije u Europskoj građanskoj inicijativi Save Bees and Farmers, kako bi se riješila kriza biološke raznolikosti i eliminirala opasnost za zdravlje ljudi te da zdravlje prirode i okoliša
 • Iskoristite subvencije ZPP-a i mobilizirajte dodatna financijska sredstva za potporu poljoprivrednicima u potrebnom prijelazu na ekološku poljoprivredu; povežite financiranje ZPP-a s ciljevima smanjenja pesticida
 • Odmah povucite s tržišta sve vrlo opasne pesticide (HHP)
 • Zaustavite odstupanja od članka 28. Uredbe 1107/2009, kako bi se dozvolilo korištenje zabranjenih pesticida
 • Zabranite uvoz proizvoda kontaminiranih neodobrenim pesticidima, te onih koji sadrže ostatke bilo kojeg pesticida koji premašuju dopuštene maksimalne razine ostataka u EU-u, bez iznimki; time će se stvoriti jednaki uvjeti za poljoprivrednike, a koji su u Republici Hrvatskoj do sada bili česti navedeni razlog za nepoduzimanje koraka ka poboljšanju
 • Kriza biološke raznolikosti je globalni problem; zaustavite izvoz pesticida zabranjenih u EU
 • Učestalost primjene pesticida treba biti glavni pokazatelj za praćenje ciljeva smanjenja pesticida, a ne statistika prodaje pesticida; usklađeni pokazatelj rizika 1 (HRI1) nije prikladan za praćenje smanjenja upotrebe i rizika od pesticida
 • Koristite ispravne statističke podatke o upotrebi pesticida u statistici poljoprivrednih inputa i proizvodnje (više o prijedlogu SAIO2).


Također ističemo činjenicu da situacija s ratom u Ukrajini neće uzrokovati pojavu gladi, već naprotiv, usmjerava pažnju na najneotpornije sektore proizvodnje hrane, a to je uzgoj životinja za proizvodnju mesnih i mliječnih proizvoda. Mi nemamo problem sa sigurnošću hrane, već s opskrbom hrane za stoku. Preusmjeravanje poticaja u kreiranje održivih sustava proizvodnje hrane cilj je i Europskog zelenog plana. Više od 600 znanstvenika i stručnjaka složilo se s potrebom za brzim reagiranjem, ali u suprotnom smjeru od trenutnog narativa, ukazujući na najveće probleme postojećeg sustava proizvodnje hrane cilj je i Europskog zelenog plana. Više od 600 znanstvenika i stručnjaka složilo se s potrebom za brzim reagiranjem, ali u suprotnom smjeru od trenutnog narativa, ukazujući na najveće probleme postojećeg sustava proizvodnje hrane.

Uspostavljanje sustava temeljenog na stvarnoj potražnji, umjesto na pretpostavljanoj ponudi, riješio bi ove probleme, uključivo i problem velikog postotka bačene hrane, koja u nekim zemljama dosiže i 40% ukupno proizvedene hrane. Svaka će država odlučiti o svom stavu i reagirati na prijedlog. Molimo vas da naša zemlja poduzme sve potrebne korake za obnovu biološke raznolikosti i sprječavanje štete po
zdravlje, vodu i okoliš. Umjesto ulaganja u neodržive sektore poljoprivrede koji u vidu eksternalija koštaju
građane Republike Hrvatske značajne sume novaca, nagradite poljoprivrednike za rad s prirodom i osigurajte pravedne cijene zdrave hrane. Naši članovi i simpatizeri te građani koji su potpisali inicijativu Save Bees and Farmers bit će vrlo zainteresirani vidjeti što se događa s njihovim zahtjevima. Molimo, uzmite u obzir ove zahtjeve i pobrinite se da uporaba pesticida postane rijetka iznimka, a ne pravilo.

S poštovanjem,

Potpisnici pisma:
1) Udruga Biovrt - u skladu s prirodom
2) Eco Hvar Udruga za dobrobit ljudi, životinja i okoliša otoka Hvara
3) Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača
4) Udruga za zaštitu prirode i okoliša "Zasadi stablo, ne budi panj" !
5) Zemljane staze
6) Zelena mreža aktivističkih grupa
7) Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske