Dovršetak izrade Prioritetnog akcijskog okvira (PAF) za financiranje ekološke mreže Natura 2000

Tijekom listopada i studenog 2020. članice Zelenog foruma su sudjelovale na Regionalnim sektorski sastancima na temu izrade Okvira za prioritetne aktivnosti (PAF) s ciljem financijskog planiranja provedbe mjera očuvanja za područja Natura 2000. Tako je sastanku u Virovitici prisustvovalo Brodsko-ekološko društvo, sastanku u Osijeku Zeleni Osijek i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, sastanku u Zagrebu WWF Adria i Udruga Biom, sastanku u Splitu Udruga Sunce i sastanku u Zadru Hrvatsko društvo istraživača mora – 20000 milja. Pojedine članice Zelenog foruma su i pismeno dostavile svoje komentare na PAF kako bi osigurane da dokument koji će služiti za planiranje provedbe mjera očuvanja bude što kvalitetniji.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske