Komentari Zelenog foruma na rad Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Objavio: ZF urednik19. studenoga 2021.

Prije 9. sjednice Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji se treba održati 23.11.2021. u Zagrebu predstavnici Zelenog foruma u tom tijelu obratili su se tajništvu i članstvu Odbora.  Jedna od tema dnevnog reda izrada je Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) 2023.-2027. i Zeleni forum upozorava kako u sastavu Odbora nije ravnomjerno zastupljen civilni i javni sektor, te da su neproporcionalno podzastupljeni predstavnici manje komercijalnih grana i okolišno održivijih grana poljoprivrede. Predloženo je uključivanje više predstavnika takvih organizacija u Odbor, uzimajući u obzir visoke okolišne ciljeve koje program treba postići.  Zeleni forum podsjeća da se u skladu sa EU politikama i smjernicama dobar dio javnog novca mora usmjeriti u vrstu poljoprivrede koja nije visoko produktivna, ali koja osigurava svima održivu proizvodnju hrane i čuvanje prirodnih resursa. Također se zatražilo ulaganje više zajedničkog napora u programiranje mjera vezanih za poljoprivredno-okolišni program i ciljeve vezane uz klimu, bioraznolikost i okoliš kako bi mjere bile efikasne i pristupačne korisnicima te bolje iskoristive. Na kraju je Zeleni forum upozorio i na nedovoljno transparentan i nedovoljno inkluzivan proces programiranja novog programskog razdoblja u sklopu rada Odbora.zdoblja.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske