Komentari Zelenog foruma na rad Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Objavio: ZF urednik19. studenoga 2021.

Prije 9. sjednice Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji se treba održati 23.11.2021. u Zagrebu predstavnici Zelenog foruma u tom tijelu obratili su se tajništvu i članstvu Odbora.  Jedna od tema dnevnog reda izrada je Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) 2023.-2027. i Zeleni forum upozorava kako u sastavu Odbora nije ravnomjerno zastupljen civilni i javni sektor, te da su neproporcionalno podzastupljeni predstavnici manje komercijalnih grana i okolišno održivijih grana poljoprivrede. Predloženo je uključivanje više predstavnika takvih organizacija u Odbor, uzimajući u obzir visoke okolišne ciljeve koje program treba postići.  Zeleni forum podsjeća da se u skladu sa EU politikama i smjernicama dobar dio javnog novca mora usmjeriti u vrstu poljoprivrede koja nije visoko produktivna, ali koja osigurava svima održivu proizvodnju hrane i čuvanje prirodnih resursa. Također se zatražilo ulaganje više zajedničkog napora u programiranje mjera vezanih za poljoprivredno-okolišni program i ciljeve vezane uz klimu, bioraznolikost i okoliš kako bi mjere bile efikasne i pristupačne korisnicima te bolje iskoristive. Na kraju je Zeleni forum upozorio i na nedovoljno transparentan i nedovoljno inkluzivan proces programiranja novog programskog razdoblja u sklopu rada Odbora.zdoblja.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram