Pametni Zeleni Telefon

U sklopu projekta „Novi instrumenti za suradnju s institucijama u pitanjima okoliša u Hrvatskoj“, kojeg provode Zelena akcija i partnerska organizacija iz Berlina – UfU, uz financijsku podršku  Njemačke agencije za okoliš (UBA),  izrađena je aplikacija Pametni Zeleni Telefon. Spomenuti projekt jača komunikaciju između organizacija civilnog društva i tijela javne vlasti i olakšava građanima i građankama pristup procesima sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša. Naime, iako u Hrvatskoj raste ekološka svijest i  građani_ke prijavljuju devastaciju okoliša bilo nadležnim institucijama bilo okolišnim organizacijama,  većina ipak uočenu devastaciju ne prijavi. Razlozi su često nepovjerenje u institucije, strah od odmazde onih koji su prouzročili devastaciju ili to što ne znaju kome se uopće obratiti. Osim ovih razloga, jedna od osnovnih ideja izrade aplikacije PZT, bila je i potaknuti mlađe generacije na prijavljivanje okolišnih problema.  

Od same ideje koja postoji već jako dugo, pa do realizacije i izrade aplikacije, proteklo je više od dvije godine jer smo kroz niz aktivnosti, od istraživanja i radionica  do studijskih posjeta i razmjena iskustava, željeli vidjeti kakav je to novi alat koji bi građanima_kama pojednostavio prijavljivanje okolišnih problema, a nadležnim institucijama olakšao i ubrzao njihovo rješavanje. Ovaj novi digitalni alat nadopunio je i modernizirao rad Zelenog telefona, besplatnog servisa za građane i građanke koji djeluje još od 1992. godine.

Jedna od posljednjih aktivnosti u sklopu projekta bila je ispitati funkcionalnost aplikacije te doznati ima li prostora i prijedloga za poboljšanje. U tu svrhu smo sastavili upitnik te proveli telefonske intervjue s dijelom korisnika i djelatnika institucija. I korisnici i djelatnici institucija s kojima smo razgovarali smatraju aplikaciju PZT funkcionalnom, korisnom i jednostavnom za korištenje, te većina smatra kako ne treba ništa mijenjati.  Naročito pozdravljaju činjenicu da je u vlasništvu nevladine organizacije jer korisnicima ZT pomaže u prijavljivanju problema, a institucijama filtriraju prijave te daju točnije informacije okolišnih onečišćenja. I korisnici i institucije smatraju kako aplikacija mogla postati vrlo važan alat za rješavanje okolišnih problema. Ipak, dio korisnika smatra kako uvijek ima mjesta za napredak, te su nam dali nekoliko korisnih prijedloga o kojima ćemo svakako razmisliti. U svakom slučaju aplikaciju bi trebalo popularizirati kako bi građani_ke za nju čuli i kako bi ju što više koristili na opću dobrobit.

Aplikacija PZT je široj javnosti predstavljena 16. 11. 2023. godine i do danas imamo 402 korisnika, koji su nam putem aplikacije poslali više od 160 prijava okolišnih problema.

Više o aplikaciji, kao i linkove na Google Play i App Store možete pronaći na linku, na kojemu možete skinuti aplikaciju i uvjeriti se sami je li zbilja korisna i funkcionalna kako se priča.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske