Početak izrade Prioritetnog akcijskog okvira (PAF) za financiranje ekološke mreže Natura 2000

Zeleni forum je preko svojih članica sudjelovao u izradi Prioritetnog akcijskog okvira kroz koji se planira financiranje ekološke mreže Natura 2000 u periodu 2021.-2027. Krajem 2019. godine udruge su sudjelovale na sastanku s izrađivačima PAF-a i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike gdje su prezentirale potrebe dijela udruga okupljenih u Zelenom forumu koje se bave zaštitom prirode – Zeleni Osijek, Udruga Sunce, WWF Adria i Udruga Biom. Udruge su dodatno poslale i informacije o njihovim potrebama vezanim za financiranje ekološke mreže gdje su prezentirale svoje postojeće i planirane projekte.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske