Pokrenuta internet stranica projekta "Podrška u prijenosu okolišnih politika - STEP"

Udruge Zelena akcija iz Zagreba, Žmergo iz Opatije i Ekološko društvo - Pan Karlovac iz Karlovca 6. travnja 2013. godine započele provedbu projekta Podrška u prijenosu okolišnih politika – STEP (Support for Transposition of Environmental Policies). Partner na projektu jest i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, dok su pridruženi partneri Zagrebačka i Karlovačka županija, gradovi Samobor, Karlovac i Opatije te Općina Lovran.

Projekt će trajati 18 mjeseci, financira ga Europska unija (88,89%) i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge (11,11%) u sklopu I komponente programa IPA 2010 – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija. Ukupan budžet projekta iznosi 165.282,90 eura, a provodit će se u tri županije: Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Primorsko–goranskoj. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta lokalnih udruga za provođenje politika zaštite okoliša na lokalnoj razini i jačanje suradnje između udruga i jedinica lokalne uprave i samouprave na pitanjima zaštite okoliša.

U sklopu projekta planirane su, između ostalih, i aktivnosti potpore lokalnim vlastima za provedbu okolišnih politika, koje čine: edukacija lokalnih vlasti o načinima uključivanja javnosti u donošenje odluka i proaktivnom informiranju građana o okolišu, seminar o javnim politikama za lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, edukacija o provedbi nacionalnih politika zaštite prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode te suradnja na konkretnim temama zaštite okoliša na kojima se može ostvariti dugoročna suradnja između tijela lokalne vlasti te organizacija za zaštitu okoliša kako bi se zajednički osigurala sredstva iz strukturnih fondova Europske unije na lokalnoj razini.

Uspješna suradnja partnera na projektu pokazala se već na prvoj projektnoj aktivnosti - radionici Pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u provođenju politika zaštite okoliša – ideje i dobre prakse održanoj 12. lipnja 2013.g. u Opatiji. Na radionici su sudionici, predstavnici nevladinih organizacija i regionalnih/lokalnih vlasti iz projektnog područja, podijelili iskustva te primjere dobre i loše prakse vezane uz osnovna prava sudjelovanja javnosti u donošenju odluka vezanih za okoliš. Provedbu aktivnosti, kao i druge zanimljivosti vezane za politiku zaštite okoliša u projektnom području, građani mogu pratiti na novoj internetskoj stranici: http://zmergo2.wix.com/step-zmergo, koja je kreirana upravo za tu svrhu.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske