Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne

U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenja prvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobra u 2020. godini, a vezano za predmet zakupa Značajnog krajobraza Gajna, koji je i područje Natura 2000. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i prema Hrvatskom vodama, tražeći dodatne kriterije za zakup prirodno vrijednih područja. Od Ministarstva smo tražili da se snažno zauzme za rješavanje ove problematike i osigura da se kod dodjele zakupa uzmu u obzir potrebe očuvanja prirodnih vrijednosti područja i dobrobit lokalne zajednice. Od Hrvatskih voda smo tražili poništenje natječaja i revidiranje kriterija za dodjelu natječaja koji bi uzeli u obzir iste te potrebe. Smatramo neophodnim da se prilikom takvih natječaja konzultiraju svi relevantni dionici, naročito oni koji u okviru svojih programskih dokumenata paze na mjere i uvjete zaštite prirode, pa tako u slučaju Gajne Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna, Javna ustanova Natura Slavonica i Brodsko-ekološko društvo-BED.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske