Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne

U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenja prvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobra u 2020.godini a vezano za predmet zakupa Značajni krajobraza Gajna. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i prema Hrvatskom vodama. Od Ministarstva smo tražili da se snažno zauzme za rješavanje ove problematike i osigura da se kod dodjele zakupa uzmu u obizr potrebe očuvanja prirodnih vrijednosti područja i dobrobit lokalne zajednice. Smatramo neophodnim da se prilikom takvih natječaja konzultiraju svi relevantni dionicu, pa tako u slučaju Gajne Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna, Javna ustanova Natura Slavonica i Brodsko-ekološko društvo kako bi se o

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske