Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne

Objavio: ZF3. kolovoza 2020.

U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenja
prvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobra
u 2020. godini, a vezano za predmet zakupa Značajnog krajobraza Gajna, koji je i
područje Natura 2000. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike i prema Hrvatskom vodama, tražeći dodatne kriterije za zakup
prirodno vrijednih područja. Od Ministarstva smo tražili da se snažno zauzme za
rješavanje ove problematike i osigura da se kod dodjele zakupa uzmu u obzir
potrebe očuvanja prirodnih vrijednosti područja i dobrobit lokalne zajednice. Od
Hrvatskih voda smo tražili poništenje natječaja i revidiranje kriterija za dodjelu
natječaja koji bi uzeli u obzir iste te potrebe. Smatramo neophodnim da se
prilikom takvih natječaja konzultiraju svi relevantni dionici, naročito oni koji u
okviru svojih programskih dokumenata paze na mjere i uvjete zaštite prirode, pa
tako u slučaju Gajne Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna, Javna
ustanova Natura Slavonica i Brodsko-ekološko društvo-BED.

O ovim stranicama
U duhu suradnje i zajedništva, Zeleni forum koristi twiki wiki aplikaciju. Stranice je moguće lako uređivati klikom na “Edit” na dnu svake stranice. Isprobati možeš na Sandbox stranici, a pročitaj i kako uređivati twiki stranice. Da bi i ti mogao/la uređivati sadržaj ovih stranica, pretplati se na otvorenu mailing listu, a zatim se registriraj putem ovog online formulara.
Ukratko o zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram