Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne

Objavio: ZF3. kolovoza 2020.

U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenja
prvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobra
u 2020. godini, a vezano za predmet zakupa Značajnog krajobraza Gajna, koji je i
područje Natura 2000. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike i prema Hrvatskom vodama, tražeći dodatne kriterije za zakup
prirodno vrijednih područja. Od Ministarstva smo tražili da se snažno zauzme za
rješavanje ove problematike i osigura da se kod dodjele zakupa uzmu u obzir
potrebe očuvanja prirodnih vrijednosti područja i dobrobit lokalne zajednice. Od
Hrvatskih voda smo tražili poništenje natječaja i revidiranje kriterija za dodjelu
natječaja koji bi uzeli u obzir iste te potrebe. Smatramo neophodnim da se
prilikom takvih natječaja konzultiraju svi relevantni dionici, naročito oni koji u
okviru svojih programskih dokumenata paze na mjere i uvjete zaštite prirode, pa
tako u slučaju Gajne Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna, Javna
ustanova Natura Slavonica i Brodsko-ekološko društvo-BED.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske