S.O.S. za Jadran - spriječimo eksploataciju nafte koja bi mogla trajno devastirati Jadran!

Sabor mora hitno preuzeti odgovornost za zaštitu Jadrana, kako bi se spriječile negativne ekološke i ekonomske posljedice istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu. To su danas poručili Zeleni forum, nacionalna mreža udruga za zaštitu okoliša, i Zelena akcija na prosvjednom performansu ispred Hrvatskog Sabora. Klubovima zastupnica-ka dostavljen je apel kojim ih se poziva na održavanje tematske rasprave u Saboru o ovoj temi i donošenje Deklaracije o Jadranu. U bijelim zaštitnim odijelima prekrivenim naftom, aktivisti su simbolički postavili improvizirani nasip za obranu od poplava kako bi ukazali na štete od izljeva nafte te ekstremnih klimatskih događaja koji su posljedica korištenja fosilnih goriva. Postavili su transparent „90% Jadrana + 10% zarade = 100% štete“ jer je na natječaju u koncesiju ponuđen gotovo cijeli Jadran za minimalnu naknadu zarade od nafte, a bez ikakvog uvjerljivog sustava nadzora i osiguranja, što će potencijalno rezultirati velikom štetom.

Natječaj na dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranu već je u završnoj fazi, a Strateška procjena utjecaja na okoliš, koja je trebala prethoditi natječaju, tek se sada ishitreno izrađuje, s upitnom kvalitetom. Strateškom procjenom trebaju se utvrditi zaštitne mjere te procijeniti prihvatljivost određenog zahvata na okoliš. „Zabrinuti smo da će činjenica da je natječaj već raspisan utjecati na sadržaj Strateške procjene, tj. da je naknadna odluka o njenoj izradi puko zadovoljavanje forme bez namjere za stvarnom zaštitom Jadrana.“, izjavio je Toni Vidan, voditelj energetskog programa Zelene akcije.

Zelena akcija smatra neprihvatljivim činjenicu da je Ministarstvo gospodarstva, bez ikakve rasprave u Saboru, donijelo Okvirni plan i program za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Neprihvatljivo je da se raspisuje natječaj za koncesije prije donošenja cjelovite Strategije upravljanja i zaštite Jadrana iz koje bi bili vidljivi željeni smjerovi upravljanja ovim javnim dobrom. Eksploatacija nafte nosi veliki rizik za razvoj turizma koji predstavlja ključnu gospodarsku granu Hrvatske, a samo jedna nezgoda može ga ozbiljno ugroziti. U tom slučaju, nastala bi nesaglediva šteta za bioraznolikost Jadrana, a  štetu bi pretrpjelo i ribarstvo što bi ugrozilo ekonomsku sigurnost lokalnih zajednica.

Sagorijevanje nafte i ostalih fosilnih goriva glavni je uzročnik klimatskih promjena i vremenskih ekstrema. Nedavne katastrofalne poplave koje su poharale našu zemlju i susjedstvo pokazuju da posljedice klimatskih promjena osjećamo već sada. Na hitnost borbe protiv klimatskih promjena upozoravaju i svjetski znanstvenici okupljeni u UN-ov Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC). U nedavno objavljenom izvještaju o znanstvenim, okolišnim i društvenim aspektima promjene klime zaključili su kako je neophodno da dvije trećine današnjih poznatih svjetskih rezervi fosilnih goriva ostane pod zemljom. Jedino je tako moguće izbjeći nepovratne posljedice klimatskih promjena na društvo i okoliš, za što je ostalo vrlo malo vremena.

Zbog svega navedenog, Vlada RH mora odustati od projekta istraživanja i eksploatacije nafte na Jadranu! Također, vrijeme je da Vlada RH prestane ulagati u zastarjele tehnologije temeljene na fosilnim gorivima, koje doprinose povećanju globalnih emisija stakleničkih plinova i uzrokuju nepovratne štete, te krene prema niskougljičnom društvu.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske