Zeleni forum održao Skupštinu

Zeleni forum je održao godišnju Skupštinu 23.-24.11.2021. u hibridnom formatu (u Šibeniku i online). Na Skupštini je prisustvovalo 14 članica. Prvo su članice prezentirate svoj rad tijekom 2021. godine te raspravljale o postignućima i izazovima. Nakon toga je dan pregled aktivnosti Zelenog foruma te pregled aktivnosti radnih skupina u kojima su članovi udruge ZF-a. Na kraju se razgovaralo o planovima i mogućnostima za suradnju tijekom 2022.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske