Dovršetak izrade Prioritetnog akcijskog okvira (PAF) za financiranje ekološke mreže Natura 2000
Tijekom listopada i studenog 2020. članice Zelenog foruma su sudjelovale na Regionalnim sektorski sastancima na temu izrade Okvira za prioritetne aktivnosti (PAF) s ciljem financijskog planiranja provedbe mjera očuvanja za područja Natura 2000. Tako je sastanku u Virovitici prisustvovalo Brodsko-ekološko društvo, sastanku u Osijeku Zeleni Osijek i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, sastanku […]
Pročitaj više
Dobiveni projekti na natječaju za Velike projekte Fonda za aktivno građanstvo
Više članica Zelenog foruma je predalo prijave na natječaj za Velike projekte Fonda za aktivno građanstvo. Projekti čak 3 članice su prošli u drugu fazu – Zelene Istre, Udruge Sunce i Zelene akcije, a projekte su prioritetnom području Okoliš i klimatske promjene u listopadu 2020. dobile Zelena akcija i Udruga Sunce.
Pročitaj više
Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne
U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenjaprvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobrau 2020. godini, a vezano za predmet zakupa Značajnog krajobraza Gajna, koji je ipodručje Natura 2000. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša ienergetike i prema Hrvatskom vodama, tražeći dodatne kriterije za zakupprirodno vrijednih područja. Od Ministarstva […]
Pročitaj više
Dobiveni projekti na natječaju za Ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo
Dvije članice Zelenog foruma je dobilo projekta na natječaju za Ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo – Zelena Istra i Udruga BIOM. Zelena Istra je dobila projekt „Vrt(AKT)ivizam“, a Udruga BIOM „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“ koji provodi u partnerstvu s Hrvatskom udrugom stručnjaka za zaštitu […]
Pročitaj više
Ukratko o Zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram