Reagiranje na natječaj Hrvatskih voda na području Gajne
U srpnju 2020. Zeleni je forum reagirao povodom provođenjaprvog javnog natječaja od strane Hrvatskih voda za zakup javnog vodnog dobrau 2020. godini, a vezano za predmet zakupa Značajnog krajobraza Gajna, koji je ipodručje Natura 2000. Reagirali smo prema Ministarstvu zaštite okoliša ienergetike i prema Hrvatskom vodama, tražeći dodatne kriterije za zakupprirodno vrijednih područja. Od Ministarstva […]
Pročitaj više
Dobiveni projekti na natječaju za Ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo
Dvije članice Zelenog foruma je dobilo projekta na natječaju za Ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo – Zelena Istra i Udruga BIOM. Zelena Istra je dobila projekt „Vrt(AKT)ivizam“, a Udruga BIOM „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“ koji provodi u partnerstvu s Hrvatskom udrugom stručnjaka za zaštitu […]
Pročitaj više
7. saziv Savjeta za razvoj civilnog društva
Na Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva 7. sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2020. do 2023. godine Zeleni je forum istaknuo kandidature Željke Leljak Gracin iz Zelene akcije (kao članice) i Iris Beneš iz BED-a (kao zamjenice) za područje Zaštita okoliša i održivi razvoj. Naše predstavnice su […]
Pročitaj više
Deklaracija povodom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU
Zeleni forum je u ožujku 2020. godine objavio Deklaraciju 2020 - Održiva Europa za sve! kojom je pozvao nadležne institucije Vlade RH da odlučnije iskoriste svoju ulogu presjedatelja Vijećem EU, potaknu ambicioznu provedbu pravednog “Zelenog plana za Europu” i konačno uspostave dijalog s civilnim društvom na nacionalnoj razini o navedenim temama.
Pročitaj više
Ukratko o Zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram