Obraćanje MZOE i medijima vezano za financiranje i sufinanciranje projekata OCD-a
Zeleni forum se u veljači 2020. obratio Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i medijima vezano za financiranje i sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva.
Pročitaj više
Deklaracija povodom izbora za EU parlament
Zeleni forum je u travnju 2019. godine uputio svim hrvatskim kandidatkinjama i kandidatima na predstojećim EU izborima Deklaraciju za održivu Europu za sve njene građanke i građane.
Pročitaj više
S.O.S. za Jadran – spriječimo eksploataciju nafte koja bi mogla trajno devastirati Jadran!
ostavljen je apel kojim ih se poziva na održavanje tematske rasprave u Saboru o ovoj temi i donošenje Deklaracije o Jadranu.
Pročitaj više
Ugrožavanje Jadrana zbog eksploatacije ugljikovodika
Nedavno je započeo za širu javnost nejasni postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Radi se o zakonom predviđenoj proceduri kojom bi trebali biti utvrđeni kumulativni učinci predloženog plana, među-sektorski utjecaji, učinci velikih razmjera te oni dugotrajni i indirektni. Nakon provedene strateške procjene, otvaraju su […]
Pročitaj više
Ukratko o Zelenom forumu
Ciljevi
- Utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
- Stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva
Aktivnosti 
- Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
- Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
- Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram