Deklaracija povodom izbora za EU parlament

Objavio: ZF30. travnja 2019.

Zeleni forum je u travnju 2019. godine uputio svim hrvatskim kandidatkinjama i kandidatima na predstojećim EU izborima Deklaraciju za održivu Europu za sve njene građanke i građane.

Povratak
Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije. 
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022.  Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske