Deklaracija povodom izbora za EU parlament

Zeleni forum je u travnju 2019. godine uputio svim hrvatskim kandidatkinjama i
kandidatima na predstojećim EU izborima Deklaraciju za održivu Europu za sve njene građanke i
građane
.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske