Predstavnici Zelenog foruma imenovani u (Privremeni) Odbor za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

Ministarstvo poljoprivrede je od postojećih članova Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za zatražilo imenovanja u Privremeni Odbor za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. Članice Zelenog foruma su podržale ponovljenu kandidaturu naših iskusnih predstavnika te je Ministarstvo poljoprivrede obaviješteno o imenovanjima.

U svom je dopisu Ministarstvo poljoprivrede navelo da Odbor služi kao panel zainteresiranih dionika u procesu programiranja, no do sada Odbor uopće nije sudjelovao u programiranju.

Ove stranice su nastale uz financijsku potporu Europske unije.
Za sadržaj stranica odgovaran je isključivo Zeleni Forum i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.
© 1998. - 2022. Zeleni forum - mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske